Prema Majers-Brigs kvalifikaciji tipova ličnosti, kao najosetljiviji izdvaja se INFP tip ličnosti. Mogu da sagledaju problem iz više uglova, nalaze rešenja, ali su i najveći empati koji osećaju potrebe, želje i emocije drugih ljudi. Skloni su tome da se fokusiraju više na tuđi život, potrebe i probleme nego na svoj, što može biti iscrpljujuće.

Ovo nije jedina negativna osobina INFP tipa ličnosti, postoje još 4:

1. Izolacija - Ovo su vrlo osetljivi ljudi koji se često pšopvlače kada stavri krenu van plana. Mogu da isključe telefon, ostanu ceo dan u krevetu, ignorišu pozive, povuku se u sebe i zbog jedne stvari zapostave druge aspekte života.

2. Preterana emocionalanost - Pošto INFP ličnosti uvek razmišljaju o emocijama drugih ljudi i kako da pomognu svojim prijateljima, čak i najmanje stvari mogu dovesti do preteranog razmišljanja i prenagljenih zaključaka. Fokusiraju se na tuđe emocije, a svoje potiskuju, ne puštaju ih da izađu, ne iskazuju ih. INFP osobe imaju veoma jake emocije, pa je za njih najbolje da ne donose prebrzo zaključke. INFP osobe moraju da shvate da iako su oni osobe koje treba da pomognu u rešavanju problema, njima je sama potrebna mala pomoć, jer njihove emocije izvlače najbolje iz njih.

3. Fokus samo na sebe - Kada INFP ličnosti preplave snažne emocije koje su potisnule, onda idu u suprotnost, pokušavaju da se fokusiraju samo na sebe, zapostavljajući odnose, okolnosti, zadatke. Način na koji stalno razmišljaju o svakoj sitnici može ih naterati da isključe šta se zapravo dešava oko njih. 

4. Pasivnost - I platonske i romantične veze mogu biti izazovne za ove osobe. One ele da pronađu ljubav, ali često imaju teškoće prilikom rešavanja sukoba. . Nije da ne žele da pronađu pravuljubav kao i svi drugi, samo su jako loši u rešavanju sukoba. Ako postoji nešto što im se ne sviđa kod neke osobe, umesto da to izgovaraju i popravljaju, INFP se može povući u sebe. Ako im se neka osoba ne dopada više, INFP će se povući dok druga osoba ne odustane.

Pored ovih izazovnih karakteristika, INFP ličnosti su sanjari, maštovite i kreativne osobe i dobre duše. Razumeju ljude, lako uče i imaju dobar osećaj za estetiku. A ukoliko rade na uverenjima i navikama koje ih sputavaju i ograničavaju, mogu postati najbolja verzija sebe - potpuno autentična osoba.

Izvor: Sensa