Viktor Frankl je austrijski psihijatar, psiholog, filozof i neurolog. Poznat kao tvorac logoterapije (bukvalno prevedeno, lečenje smislom) – trenda koji se dinamično razvija u egzistencijalnoj psihologiji i psihoterapiji. 25. septembra 1942. Frankl, njegova supruga i roditelji deportovani su u koncentracioni logor Terezienštat. U logoru, Frankl je upoznao dr Karla Flajšmana, koji je u to vreme skovao plan za stvaranje organizacije za psihološku pomoć za novopridošle zatvorenike. On je zadužio Viktora Frankla, bivšeg psihijatra, da organizuje izvršenje ovog zadatka.

Frankl je sve svoje vreme u koncentracionom logoru posvetio medicinskoj praksi, koju je prirodno krio. Zajedno sa drugim psihijatrima i socijalnim radnicima iz cele Centralne Evrope, pružao je specijalizovanu negu zatvorenicima. Zadatak službe je bio da savlada početni šok i pruži podršku tokom početne faze boravka. Posle dve godine i sedam meseci u koncentracionim logorima, Frankl se vratio u Beč. Godine 1945. završio je svoju svetski poznatu knjigu "Reci da životu: Psiholog u koncentracionom logoru."

Njegova psihološka tehnika otkriva kako da se suočimo sa teškim situacijama u životu, problemima i nevoljama, a sve je u načinu posmatranja. Evo 3 njegve snažne poruke koje će vam pomoći:

1. Govorio je: "Kako nam se često samo preko ruševina otvara pogled na nebo."

Ova rečenica nas podseća da u svakoj izazovnoj životnoj situaciji postoji smisao, on može najpre biti naša lekcija, rast, razvoj, rad na sebi. Kada ste u životnim "rušeinama", pokušajte da pronađete nešto pozitivno, da vidite vedro nebo, i ubrzo možete naći rešenje.

2. "Oni koji su preživeli bili su oni koji su se fokusirali na svoje akcije, bez očekivanja šta bi se moglo ili ne bi dogodilo."

Fokusirajte se na ono što možete trenutno da uradite i preduzmete, ako razmišljate o tome šta će biti i imae određena očekivanja, to će vas samo opterećivati i buditi u vama anksioznost.

3. "Ponašanje čoveka određuju ne okolnosti kojima je prinuđen da se povinuje, već odluke koje sam donosi."

Bez obzira kakve su okolnosti u životu, vi odlučujete na koji način ćete ih posmatrati, kako ćete se prema njima ophoditi, kao i odluka šta ćete preduzeti. Sve je stvar vaše odluke, pa tako odlučite da negativno pretvorite u pozitivno, i to će se zaista i dogoditi!

Izvor: Sensa