U psihologiji termin "mračna trijada" označava osobu koja pokazuje tri osobine ličnosti: makjavelizam, psihopatiju i narcisoidnost. Uobičajeno gledište je da su ove karakteristike koje stoje nasuprot osobama sa razvijenom empatijom, koji po svojoj prirodi upijaju emocije drugih. Međutim, istraživanje iz 2021. godine objavljeno u izdanju Personality and Individual Differences, pokazuje da se sve ove osobine mogu stopiti u jednoj osobi: tako dobijamo opasnog manipulatora koji se sposoban da razume tuđe emocije. Ovakav tip ličnosti su istraživači nazvali – "mračni empata". U čemu je začkoljica? Neuropsihološkinja Sanam Hefez objašnjava da su mračne empate osobe koje imaju problem sa emocionalnom empatijom ali ne iscrpljuju druge kao tipični narcisi. Važno je i napomenuti da ovo nije mentalni poremećaj već skup karakteristika ličnosti. Mračni empata ne može emotivno da se poveže sa nečijim emocijama ali može da se identifikuje sa stanovištem druge osobe i da to upotrebi u svoju korist: „Mračni empata koristi emocije koje pokazuju drugi i koristi ih u manipulaciji,“ objašnjava dr Hafez. Mračni empata će drugoj osobi lako nabaciti osećaj krivice, a iako žude za pažnjom, nemaju nikakvo zadovoljstvo od spoljašnjeg odobravanja niti želju da budu moćni.

Koje su opasnosti odnosa sa mračnim empatom?

Ljudi koji imaju ove karakteristike ličnosti mogu biti emocionalno razornji za druge nego tipovi ličnosti sa mračnom trijadom. Zašto je to tako? Mračni empata i sposobnost da drugu osobu snažno privuče ka sebi i tako joj nanese više štete. Prema rečima kliničke psihološkinje Ramani Durvasule termin „mračni empata“ čak ni ne može dovoljno dobro da objasni koliki zapravo potencijal za emocionalno uništenje imaju ovakvi ljudi. Kako ona objašnjava, istinska empatija podrazumeva unutrašnji emocionalni i prosocijalni element. Na primer, kada empata sluša o nečijem problemu on poželi da pomogne, a kada sluša o nečijoj radosti i on se veseli. Ova empatija je lišena bilo kakve zle namere. To međutim, nije slučaj sa empatičnim osobinama koje ispoljavaju osobe sa karakteristikama mračne empatije. Ovi ljudi mogu da iskuse neku vrstu kognitivne empatije; sposobni su da shvate nečije emotivno stanje, ali ne i da se povežu sa njim na način koji bi imao neku korisnu, dobru ili plemenitu posledicu bilo na emotivnom, bilo na društvenom nivou. Mračne empate imaju laserski oštar fokus usmeren ka drugoj osobi u nastojanju da razumeju šta ih pokreće i šta osećaju. U stanju su da prikupe ogromne količine informacija o drugoj osobi koje će kasnije iskoristiti. Upravo zbog svoje sposobnosti da ogledaju (mirroring) tuđe emotivno stanje, druga osoba se opušta i postaje glina u njihovim rukama.

Osobine mračnih empata

1. Oni su ekstrovertni, prijatni i neurotični
Istraživanje sa 991 učesnikom je pokazalo da mračne empate imaju 5 osnovnih karakteristika (Big Five model). Prva od pet tačaka jeste da pokazuju su ekstrovertniji, prijatniji i neurotičniji od svojih „kolega“ iz mračne trijade.

2. Imaju zločesti smisao za humor
Ono što može da vam ukaže da je neko mračni empata jeste da imaju zlonameran smisao za humor: osobina kada se smejemo i podsmevamo nekome za koga mislimo da je ispod nas. Dr Hafez dodaje da zajedljiv humor i sarkastični komentari predstavljaju indirektan način koji mračne empate koriste da utiču, ponižavaju i zlostavljaju druge osobe.

3. Gaslajtuju i nameću osećaj krivice
U objavljenom istraživanju mračne empate su pokazivale i veću sklonost da u drugima izazivaju osećaj krivice. Još jedna maipulativna tehnika koju pokazuju mračne empate je gaslajtovanje – čitav spektar taktika koji se koristi da bi se određena osoba „napravila ludom“. Ovo zaluđivanje i manipulisanje krivicom su taktike koje mračni emapata koristi kako bi stekao i održao kontrolu nad osobom: „Mračne empate nemaju osećaj kako se druga osoba oseća i izvrtaće narativ tako da njima ide u prilog, a ukoliko druga osoba nasluti šta se događa, mračni empata će najverovatnije dovesti u pitanje njihovo mentalno zdravlje," objašnjava dr Hafez.

4. Oni koriste druge ljude
Korišćenje drugih ljudi za sopstvenu dobit je još jedna manipulativna taktika koju koriste mračne empate. „Budući da mračne empate imaju sposobnost da čitaju druge ljude poprilično precizno, oni tačno mogu da ocene šta je drugoj osobi potrebno i preuzimaju komplementarnu ulogu kako bi ispunili svoju agendu,“ kaže dr Hafez.

5. Lažno su iskreni
Mračne empate su profesionalci kada treba lažirati iskrenost. Iako neke njihove emocije deluju kao da su empatične, uvek im nedostaje verodostojnost.

Kako da prepoznate da ste u vezi sa mračnim empatom?

Obratite pažnju na osobine koje su već navedene. Spolja gledano, ovakve osobe su ekstrovertne, povezane sa drugima, pune razumevanja. Ali ove osobine smo odvlače pažnju od njihovog zlonamernog humora, gaslajtovanja, nabacivanja osećaja krivice i emocionalne distance koju imaju prema drugima. Morate biti izverzirani u čitanju između redova kada je o mračnim empatama reč, jer njihove osobine nije tako lako uočiti kao kod narcisa ili manipulatora. Ukoliko se nađete u nekom odnosu sa mračnim empatom najbolje je da se distancirate. Dr Hafez naglašava da je teško proceniti koliko ljudi pokazuje ove karakteristike, jer osoba se ne rađa sa njima. One su pre rezultat iskustva, biloške strukture i karaktera što otežava procene.

Da li mračni empata ima razvijenu savest?

Ovakve osobe imaju savest ali na koncu svega zavisi samo od njih da li će glas svoje savesti da poslušaju ili ne. „Mračne empate mogu da se identifikuju sa nečim kroz šta druga osoba prolazi i svesno izaberu da ne osećaju ništa ili ne pomognu,“ objašnjava dr Hafez. Ovo im je koristan alat, jer biraju kada i kako će odreagovati: da li će učinti dobro delo ili biti zločesti bez trunke kajanja.

Da li su ljudi koi imaju osobine mračnog empate „izgubljeni slučajevi“?

Dr Hafez kaže da svakako predstavljaju veliki izazov, jer kako bi se promenili oni prvo moraju da prepoznaju i priznaju sebe kao nekoga ko pokazuje ove karakteristike ličnosti. I, naravno, moraju biti voljni da prođu kroz intenzivnu terapiju. Izazov je čak i za profesionalce da detektuju karakteristike „mračne trijade“ ličnosti, a kamoli laicima.

Da li je mračni empata opasniji nego psihopata?

Uopšteno govoreći, psihopata je daleko opasniji na fizičkom nivou. Mračni empata predstavlja izuzetnu emocionalnu opasnost ali tipično ne uzrokuje fizičku bol ili povredu. Dr Hafez naglašava da istraživači i stručnjaci ujoš uvek rade na tome da bolje razumeju i razlikuju psihopate od mračnih empata, ali jedna tačka u kojoj se razlikuju je da psihopata ne može da razume emocije i misli drugih ljudi dok mračni empata može i koristi te informacije za manipulisanje.

Kako da znam da li sam ja mračni empata?
Za početak treba da istražite da li pokazujete neke od gorenavedenih karakterstika – na primer, da li možete da budete ekstrovertni, naštimovani na tuđe emocije i doživljaje, šarmantni, a da istovremeno budete emotivno distancirani ili osvetoljubivi (da li se služite emotivnom manipulacijom, da li maltretirate druge, ogovarate, gaslajtujete, odbacujete ljude, bombardujete ljubavlju ili ulazite u ulogu žrtve). Nisu razvijeni zvanični testovi za mračne empate ali ukoliko ste zabrinuti najvažnije je da posetite ovlašćenog i kvalifikovanog terapeuta.

Izvor: Sensa