Narcisoidni poremećaj ličnosti je poremećaj ličnosti koji karakterišu osobine kao što su nedostatak empatije, egocentričnost, preterano insistiranje na svom mišljenju, patološka zavist i iskorišćavanje drugih. Prema istraživačima, postoje dva različita podtipa narcizma. Dok je grandiozni narcizam, ili otvoreni narcizam povezan sa visokim samopoštovanjem, ekstroverznošću, manjom podložnosti depresiji, preuveličavanjem svojih dostignuća, ranjivi narcizam ili prikriveni narcizam povezan je sa višim nivoima anksioznosti, izbegavanjem, niskim samopoštovanjem, preosetljiva duša i strah. Ranjivi, prikriveni narcisi mogu da deluju drugačije u svojoj manipulaciji nego otvoreni, grandiozni narcisi. Oni se najčešće koriste pasivnom agresijom kako bi ojačali svoj krhki ego, ponizili lljude oko sebe, potvrdili svoj lažni osećaj superiornosti i zadovoljili svoje zahteve i potrebe.

Ukoliko imate posla sa prikrivenim, pasivno-agresivnim narcisom, postavite sledećih 4 granica:

Granica broj 1: Ne dozvolite da vas njihova uloga žrtve zavara - Ako više puta izigravaju žrtvu nakon što su napravili grešku ili su vas povredili, morate ih i dalje smatrati odgovornim.Jedno od najmoćnijih i najopasnijih oruđa koje prikriveni manipulatori koriste da bi stekli emocionalnu polugu poznato je kao trik sažaljenja. Klinički psiholog dr Marta Stout napominje da je ovo jedan od najjasnijih znakova da imate posla sa osobom bez savesti. Nakon što vas uvrede ili izigraju vaše poverenje, narcisoidne osobe obično će vam ispričati svoju tužnu priču i predstaviće sebe kao potlačenu stranu kako bi se opravdali. Nemojte nasedati na generalizaciju da "povređeni ljudi povređuju druge ljude". Umesto toga, naučite da identifikujete kada manipulativni ljudi namerno daju sve od sebe da se predstave u ulozi žrtve kako bi to iskoristili za svoju korist.

Granica broj 2: Izvinjenja moraju biti praćena promenjenim ponašanjem. U suprotnom, to su prazne reči. Da bi zadržali pristup vašem životu, narcisoidne osobe će povremeno glumiti kajanje zbog svog ponašanja, možda ćete čak videti i suze, dobiti lažna izvinjenja. Oni su više nego sposobni da se dobro ophode prema vama pred svedocima i vole da vas bombarduju pozitinvnim rečima, komplimentima i nežnosti kada osete da se povlačite iz veze - samo da bi vas držali na udici. Zbog toga su iznenada ponovo navukli lažnu masku kada pokušate da izađete iz veze u pokušaju da vas pridobiju samo da bi mogli ponovo da vas kontrolišu. Da biste sprečili toksičan ciklus vraćanja u vezu sa narcisom iznova, morate prekinuti ovaj ciklus u korenu i ograničiti ili u potpunosti prekinuti kontakt, čak i kada se susrećete sa izvinjenjima i molbama za oproštaj. Oprostite, ali to ne znači da treba da ostanete u odnosu sa osobom koja vas loše tretira. Oprostite zbog sebe i nastavite dalje.

Granica broj 3: Ne trošite resurse i energiju da ga promenite - Narcisi se upuštaju u toplo-hladno ponašanje i povremeno pojačavaju da bi vas zadržali u vezi. Nakon što vas ljubavno bombarduju budućim obećanjima i lažnom dobrotom koju neće zadržati kada ste dovoljno uvučeni u vezu, oni će otkriti svoje pravo ja i početi da vas obezvređuju. Umesto da vam direktno daju do znanja da nisu u stanju da ispune zdrav nivo naklonosti i pažnje koji su potrebni u stabilnim vezama, oni kažnjavaju i muče svoje partnere tako što ih kontrolišu, urožavaju samopouzdanje, imaju toksične komentare, izoluju ih od drugih... Umesto da se preterano objašnjavate, pokušavate da popravite ponašanje narcisa ili da mu posvetite bilo kakvu pažnju (bilo pozitivnu ili negativnu), potpuno povucite tu pažnju, vreme i energiju iz veze. Najveća "kazna" za pasivno-agresivnog narcisa je vaše odsustvo, vaš nedostatak pažnje i nemogućnost da nastave da se igraju sa vašim osećanjima. Resurse koje biste koristili da popravite narcisa ili vašu vezu, upotrebite tu energiju za rad i brigu na sebi, za oporavak i isceljenje od toksične veze.

Granica broj 4:Direktno im ukažite da znate šta pokušavaju i da manipulišu. Kada neko koristi sarkastičan ili pokroviteljski ton, uskraćuje naklonost ili manipuliše tišinom da bi vas pasivno-agresivno kaznio, tretirajte to kao dokaz njihovog nepoštovanja Ne dugujete im ni pažnju, ni komunikaciju. Istraživanja su povezala hronični sarkazam sa psihopatskim osobinama. Jedan od najpasivnijih-agresivnijih načina na koji se narcisoidni pojedinci odnose prema drugima je njihov snishodljiv ton i govor tela, kao i ispadi besa prerušeni u tiho postupanje ili klevetanje. Oni takođe mogu namerno uskratiti naklonost i pažnju prema vama kako bi vas kažnjavali. Ako vam se neko stalno obraća sarkastičnim tonom, ili ćuti kada ga pitate šta nije u redu, ovo je način na koji žele da manipulišu vašim osećanjima. Budite otvoreni i jasno im ukažite da možete sa njima da razgovarate samo kada u komunikaciji prestanu da koriste manipulativna sredstva.

Izvor: Sensa