Samopouzdanje se uči, stiče i razvija, ali i odnosi iz detinjstva mogu značajno na njega uticati, čak i u odraslom dobu. Ako imate problema sa samopouzdanjem, uzrok može biti u odnosima iz vašeg detinjstva koji nisu bili baš zdravi.

Iako deluje kao zastareo kliše, mnogi psihološki mehanizmi koji vas oblikuju kao odraslu osobu počinju od detinjstva. Veze koje ste formirali i način na koji ste komunicirali sa ključnim ljudima u vašem životu mogu vam reći mnogo o vama danas.

Evo koje 3 veze iz vašeg detinjstva mogu da utiču na samopouzdanje danas:

1. Odnos sa roditeljima - Način na koji otac komunicira i odnosi se sa sinovima u velikoj meri utiče na njihovo samopouzdanje. Svaka reč i svaki gest može ostaviti tragove. Ako ste imali roditelje koji vas stalno kritikuju, koji su vas stalno pritiskali da sve uradite savršeno, uvek možete pomisliti da niste "dovoljno dobri". Slično tome, ako majka ili otac nisu obraćali puno pažnje na vas, verovatno ćete sebi reći da ne zaslužujete više od onih oko vas. Za skladan razvoj i nepokolebljivo samopouzdanje neophodni su bezuslovnaljubav, stalno ohrabrenje i uvažavanje.

2. Odnos sa braćom i/ili sestrama - Ako niste sami sa roditeljima, naučite da je odnos sa bratom ili sestrom bio važan od samog početka. Na primer, ako ste imali stariju sestru na koju ste se ugledali kao uzor, možda ćete imati stabilno samopouzdanje. Zrela i bliska osoba, ali sa manje autoriteta od roditelja, može predstavljati merilo i dodatnu motivaciju da postanete bolji. S druge strane, ako ste imali mlađeg brata ili sestru, verovatno ste imali više odgovornosti, što vam uvek pomaže da dokažete da ste jaka osoba, čak i od detinjstva.

3. Odnos sa okolinom - Ovo se odnosi na sredinu u kojoj ste odrasli, odnosno na vrtić i školu, vaše vršnjake. I nastavnici mogu imati značajna uticaj na to kako razvijate svoje samopouzdanje. Kada ste mali, potreba za pripadanjem je veoma velika. Želite da budete prihvaćeni, da osećate da ste deo grupe i da imate svrhu. Ako niste bili u dobrim odnosima sa drugovima iz razreda ili ste bili žrtva vršnjačkog nasilja, postoji rizik da će vaše samopouzdanje biti narušeno. U zrelosti, važno je analizirati taj period i shvatiti da ništa od onoga što se dogodilo sada ne bi trebalo da bude važno.

Ukoliko imate problem sa samopouzdanjem koji utiče na vaš način života, zatražite pomoć stručnog lica u vidu psihologa i psihoteraputa.

Izvor: Sensa