Roditelj narcis je značajan izazov za svako dete. Budući da narcisisvoju decu doživljavaju kao produžetak sopstvene ličnosti – oni im odriču autentičnost i mogućnost da budu drugačiji od njih. Decu koja su odrastala u ovakvoj atmosferi čeka dug put od trauma do promena koje će im omogućiti srećniji život.
Naravno, roditelj narcis često ne ostavlja izbor detetu do toga da i samo postane zavisno od toksičnih odnosa i zarobljeno u nezdravim obrascima ponašanja.

Ovakva deca mogu kasnije u životu pokazivati i karakteristike ličnosti ehoista ili kozavisnih empata. Oni misle da moraju ljubav da zasluže, imaju snažan osećaj da nisu ni dovoljno dobri ni vredni. Validaciju za sebe pronalaze najčešće u toksičnim odnosima sa narcisima nastavljajući tako hod po začaranom krugu. Imaju ogroman osećaj krivice i uvek se izvinjavaju, čak i kada to nije potrebno. Njihovi životi su puni anksioznosti i nesposobnosti da se nose sa problemima.

Najgori efekti izazvani narcizmom roditelja su:

 • Brojni mentalni problemi.
 • Gubitak kontakta sa telom.
 • Nedostatak kontrole nad sopstvenim odlukama i životom.
 • Ozbiljan nedostatak uzemljenja.
 • Oni ne mogu da se suoče sa onim što im se zaista dogodilo.
 • Posttraumatski sindrom.
 • Problemi sa samopoštovanjem.
 • Hronične bolesti.
 • Oni ne mogu da žive sopstvenim životom jer ih izjeda bes, ogorčenost i mržnja
 • Ne mogu da ostvare zdrave odnose sa drugima.
 • Gube sopstveni identitet i dostojanstvo.
 • Žive sa krivicom i stidom.
 • Imaju problema sa poverenjem i sumnjičavi su prema namerama drugih ljudi.
 • Depresija.

Lista je podugačka. Zato je toliko važno da svaki pojedinac počne da uspostavlja kontakt sa samim sobom i da u sebi prepozna znake narcizma, jer ih svi u određenoj meri imamo, jer smo svi u određenoj meri otuđeni od sebe. Najveći problem je što toga nismo ni svesni.

Izvor: Sensa.metropolitan.si