Rešavanje traume

Iako je je trauma suštinski normalna reakcija na percipirani događaj, posledice mogu biti toliko teške da ometaju sposobnost pojedinca da živi normalnim životom jer ona utiče na mentalnu i psihičku nestabilnost. U tom slučaju može biti potrebna pomoć za rešavanje stresa i disfunkcije izazvane traumatskim događajem i vraćanje pojedinca u stanje emocionalnog balansa. Tretman će zavisiti od simptoma koji se doživljavaju kao rezultat traume i može uključivati psihoterapiju/tretmane, lekove, brigu o sebi ili kombinaciju ovih pristupa.

Terapija - Tretmani su usmereni na pomaganje ljudima da integrišu svoj emocionalni odgovor na traumu, kao i na rešavanje svih nastalih stanja mentalnog zdravlja kao što su anksioznost, depresija ili PTSP.

Vrste terapije od kojih bi osoba sa traumom mogla imati koristi uključuju:

 • Kognitivnu bihevioralnu terapiju-pomaže ljudima da promene svoje obrasce mišljenja. Efikasan je pristup mada iako je kognitivna promena postignuta, emocionalno energetski poremećaj uglavnom nije rešen na nivou nastanka.
 • Desenzibilizaciju i ponovnu obradu pokretom očiju, ili EMDR. Tokom EMDR-a, pojedinci nakratko proživljavaju određena traumatska iskustva dok im terapeut usmerava pokrete očiju. Cilj EMDR-a je da pomogne ljudima da procesuiraju i integrišu traumu sećanja. Efikasan je pristup, negativna strana je što može biti suviše bolno po korisnika jer se naglo ulazi u traumu.
 • Somatske terapije ili telesne tehnike kako bi pomogli procesu uma i tela. Ovaj pristup uključuje terapeuta koji pomaže osobi da ponovno proživi traumu sećanja u sigurnom prostoru. Ključ je u veštini praktičara da pomogne bezbedno procesovanje.
 • Stimulacija akupunkturnih tačaka: Uključuje stimulaciju određenih tačaka na telu dok je osoba mentalno povezana sa specifičnim aspektima koji doprinose traumatičnom iskustvu, što izaziva stanje opuštenosti. Ključ je u veštini praktičara da ceo proces vodi bezbedno za klijenta. EFT je najrazvijeniji pristup iz ove grupe tretmana.
 • Medikamenti – mogu biti od koristi jer pomažu da se osoba lakše nosi sa stanjem u kom je, mada suštinski ne rešavaju stanje. Prepisuje ih psihijatar. Dok osoba koristi lekove može raditi na traumi efikasnim pristupom uz iskusnog terapeuta tj. praktičara.
 • Briga o sebi - Praktikovanje brige o sebi može pomoći pojedincima da se nose sa emocionalnim, psihološkim i fizičkim problemima simptomi traume. Primeri brige o sebi vezano za traumu uključuju:
 • Vežbanje - Trauma može aktivirati telesnu reakciju borbe ili bega. Vežbanje može pomoći u ublažavanju simptomatraume. Samom vežbom tj fizičkom aktivnosti se daje povratna informacija podsvesti da nešto činimo po pitanju doživljaja opasnosti. Preporučuje se 30 minuta na dan vežbe.
 • Svesnost - Svesno disanje i druge vežbe koje su bazirane na svesnosti mogu prizemljiti ljude u sadašnji trenutak što ih može spriječiti u ponovnom proživljavanju traumatičnog događaja.
 • Povezanost s drugima - Povlačenje od drugih čest je simptom traume. Međutim, povezivanje sa prijateljima i porodicom je važno. Nije potrebno razgovarati o traumi sa drugim ljudima ako je preteška.
  Jednostavno druženje sa drugima može poboljšati raspoloženje i osećaj dobrog stanja. Neki ljudi se osećaju bolje ako podele traumu sa ljudima kojima veruju.
 • Uravnoteženi stil života -Osobi sa traumom može biti teško da se opusti ili da dobro spava. Međutim, spavanje,
  opuštanje i ishrana igraju važnu ulogu u mentalnom zdravlju. Osoba bi trebala da pokuša da:
  • spava 7-9 sati noću;
  • ima uravnoteženu ishranu;
  • izbegava alkohol i droge;
  • oslobodi se stresa svesnim ili ugodnim aktivnostima.

EFT - emocionalna akupresura u rešavanju trauma

U svojoj praksi u radu sa traumama koristim EFT (Emotional Freedom Technique ili Tehnika Emocionalne Slobode) tj. naprednu verziju EFTa kako bih pomogla klijentima da imaju lakše, blaže i bezbednije iskustvo obrade traumatičnog doživljaja. EFT omogućava integraciju memorije u život. Kada dobro obradimo traumu, nema više emocionalnog naboja. Tada osećamo mir, osećamo se bezbedno i možemo da nastavimo sa životom. Ključ je u postepenom i blagom radu koji dovodi do potpune integracije traumatičnog iskustva u život osobe.

Iako se EFT često koristi za samopomoć, rad sa traumama isključuje samostalan rad na sebi da ne bismo doveli do retraumatizacije koja je gora od same traume. Na svojim traumama nikada ne primenjujemo EFT sami na sebi jer je nemoguće kontrolisati proces. Čak i najiskusniji praktičari traume rade sa drugim iskusnim praktičarima.

Radi slikovitog prikaza efikasnosti ovog pristupa, navešću primer iz prakse.

Živim na Novom Zelandu gde država plaća 30 sati konvencionalne terapije, uglavnom kognitivno bihejvoralne, svakom ko je imao iskustvo seksualnog zlostavljanja. Mnogo puta sam radila sa osobama koje su imale to iskustvo, ali na sasvim drugim temama. Gotovo se uvek desi da se dodirne i trauma za koju veruju da su je rešili. Obzirom da smatraju da je ta trauma rešena, to mi daje za pravo da postavim nekoliko vrlo direktnih pitanja koja pokrenu emotivno energetski neobrađen deo traume. Rezultat je jaka emocionalna reakcija koja govori da su rezultati integracije traume ostali samo na kognitivnom nivou koji im je samo donekle vratio unutrašnji mir.

Međutim sam emocionalno energetski poremećaj iz vremena nastanka traume nije rešen i tada krećemo iz početka. Može biti dovoljan već samo jedan tretman ili njih nekoliko. Velika prednost EFT pristupa je i taj što se osoba nije izložena neprijatnostima koje im se mogu desiti na nekim konvencionalnim tretmanima. Prednost primene EFTa je očigledna – ušteda u vremenu, u broju tretmana, dok je ujedno postignuta pošteda patnje i bola. Ne samo da je ta patnja manja zbog kraćeg trajanja procesa rešavanja nego je i sam tretman daleko lakši za klijenta kada ga radi iskusan profesionalac. Pre desetak godina je osnivač EFT tehnike primenio ovaj revolucionarni pristup na američkim vojnim veteranima koji su decenijama patili od PTSP. Ni jedan vid konvencionalne terapije nije pomogao. Prvi pozitivni rezultati su postignuti uz pomoć EFTa. Mnogi su konačno posle višedecenijske patnje stekli svoj mir.

Moje lično uverenje je da bi svaki psihoterpeut znatno poboljšao svoj rad dodavanjem EFTa svom asortimanu pristupa u radu sa klijentima. Tokom dve decenije EFT prakse i paralelno sa tim, sticanje široke palete znanja raznih pristupa, iskristalisao se i EFT-RA tj EFT Results Accelerator koji je nadogradnja EFT sa metodologijama koje sam razvila radi još efikasnije i bezbednije primene ove izuzetne tehnike.

Izvor: Sensa