Ukoliko vas narcis uverava u svoju pouzdanost, velika je šansa da ćete mu i poverovati. Ali kada dođe do situacije u kojoj narcis treba da preuzme odgovornost, dolazimo do zanimljivog razvoja događaja.
Narcisi će rado biti odgovorni za stvari koje smatraju vrednim, posebno kada im to pruža priliku da budu u centru pažnje. Međutim, kada drugi stave odgovornost na narcisa, oni to vide kao pokušaj kontrole.
Ovo krši jednu od njihovih ličnih mantri: niko neće imati moć nad njima. Tako da beže od svake odgovornosti. Kako? Korišćenjem ovih narcističkih taktika.

7 taktika maltretiranja i zastrašivanja koje narcisi koriste da bi izbegli odgovornost

1. Zastrašivanje/okrivljavanje

Narcis počinje tako što maltretira osobu nastojeći da je preusmeri odgovornost. Često pribegavaju prozivanju i omalovažavanju da bi potvrdili dominaciju nad drugom osobom.
Kada se uspostavi podređeni položaj, oni okrivljuju osobu za pokušaj da narcis izgleda bilo šta manje nego superiorno.

2. Optuživanje/projekcija

Da bi zaobišao svaku odgovornost, narcis će obično preduhitriti napad optužujući drugu osobu.
Obično biraju preterano odgovornu, suzavisnu osobu koja idolizuje narcisa. Zatim, narcis projektuje stvari za koje je odgovoran na drugu osobu.

3. Svađanje/iscrpljivanje

Ovo je najjednostavnija taktika koja narcisima pruža trenutne rezulatet. Kada se suoči, narcis izabere jedan mali detalj i argumentuje ga do najsitnijih detalja. Ako druga osoba uzvrati argument, bira sledeći detalj i uporno iscrpljuje svog protivnika.
Iscrpljena, frustrirana i iznervirana, druga osoba odustaje od dalje rasprave i prihvata sve argumente narcisa, jer se nalazi u neizdrživom položaju.

4. Poricanje/prepravka prošlosti

Jedan od načina da se izbegne odgovornost je da narcis poriče da je ima. Čak i ako je stavka zapisana, narcis će pronaći izgovor i prepraviti istoriju.
Oni često preuzimaju ulogu žrtve govoreći da su bili primorani da za nešto preuzmu odgovornost. Ova taktika često drugu osobu navodi da preispituje svoje pamćenje ali i zdrav razum

5. Diverzija/napad

Ovaj metod počinje ispadom zbog nečeg vrlo beznačajnog. Zatim, narcis preuveličava poentu da bi podstakao drugu osobu i skrenuo njenu pažnju sa onoga što se zaista dešava.
Kad god narcis podgreva malu vatru, to je da zadrži fokus sa požara negde drugde. Preusmeravanje se vrši da bi se iscrpeli resursi, energija i vreme kako bi narcis mogao da napadne kada je druga osoba ranjiva.

6. Strah/izbegavanje

Narcisi imaju sposobnost da targetiraju strah druge osobe i pretvore ga u pravu paranoju. Koriste svoju harizmu destruktivno dok tkaju uverljivu priču sa intenzivnim užasnim ishodom.
Kada se druga osoba uplaši, narcis koristi strah druge osobe kao opravdanje za izbegavanje odgovornosti. Oni često navode da je druga osoba reaktivna i da stoga bilo kakve njene zahteve treba odbaciti.

7. Spasavanje/povlačenje

Ova taktika je najmanipulativnija od svih. Prvo, narcis spasava drugu osobu iz užasne situacije. Pošto je stekao lojalnost druge osobe, narcis čeka. Na kraju, druga osoba se suoči sa narcisom zbog nedostatka odgovornosti, a zatim se narcis povlači.
Uskraćivanje ljubavi/pažnje/vremena je toliko dramatično da druga osoba postaje užasnuta i preuzima odgovornost kako bi se narcis vratio. Jednom siguran, narcis onda optužuje drugu osobu da ne ceni spasavanje. Druga osoba se oseća loše i još više podleže željama narcisa.

Izvor: Sensa