Ključ srećnog života nije lako pronaći, ali upravo takav život je cilj svakog pojedinca. Različiti psihološki, filozofski ili etički pravci nude svoje smernice za postizanje boljeg u svakodnevnom životu, a formulu za sreću ponudio je i švajcarski psihijatar i psihoanalitičar Karl Gustav Jung.

"Ja nisam ono što mi se dogodilo, ja sam ono što biram da postanem“, rekao je jednom prilikom Jung i tako postavio jasne principe potpunog ispunjenja i posvećenosti postizanju srećnog života. Ova izjava ukazuje na važnost lične odgovornosti i moć izbora koju svako od nas ima u oblikovanju sopstvenog života.

Prema Jungu, pojedinci nisu definisani samo svojim prošlim iskustvima i traumama, već imaju sposobnost da svojom voljom i odlukama kreiraju budućnost koju žele.

Jungova misao naglašava slobodu koju svako od nas ima u kreiranju sopstvenog identiteta i životnog puta. Bez obzira na to šta nam se dogodilo u prošlosti, naš odgovor na ta iskustva i budući izbori određuju ko ćemo postati. Ovaj princip samoopredeljenja ključan je za postizanje sreće jer podstiče pojedinca da preuzme kontrolu nad svojim životom i aktivno radi na postizanju svojih ciljeva i želja.

Kroz Jungove ideje možemo razumeti da sreća nije nešto što dolazi spolja ili je rezultat spoljašnjih okolnosti, već je duboko povezana sa našim unutrašnjim stavovima, izborima i perspektivom. Stoga su rad na sebi, prepoznavanje sopstvenih potencijala i svesno donošenje odluka koje nas približavaju našim vrednostima i željama osnovni koraci ka postizanju srećnog života.

BONUS VIDEO:

Dušan Blagojević - Zašto je 21. vek - vek usamljenosti MONDO/Uroš Arsić

Sensa.story.hr/ Sensa/ Zorica Antonijević