Ujjayi je najdelotvornija pranajama kod tiroidnih problema. Ona deluje na oblast grla, i njeni opuštajući i stimulišući uticaji verovatno su posledica stimulacije refleksnih puteva u oblasti grla (što je povezano, na primer, s povraćanjem, disanjem, gutanjem), koje kontrolišu moždane ćelije i hipotalamus. Ova vežba takođe uspostavlja direktan pristup praničkim i psihičkim mrežama, podstrukturama metaboličke aktivnosti. Ujjayi je osnova vishuddhi shuddhi i ajapa japa, koje su veoma moćne vežbe u jogi, i treba ih praktikovati tek pošto pacijent savlada osnovne veštine.

Nadi shodhana pranajama je korisna za rebalans metabolizma kroz uticaj na idu i pingalu. Sheetail i seetkari, disnje koje rashlađuje, dragoceno je kod povećane funkcije tiroidne žlezde, jer hladi previše aktivno, hipermetaboličko i zato pregrejano telo.

Bhastrika pranajama se koristi kod snižene funkcije tiroidne žlezde zbog njenog efekta zagrevanja, to jest, mogućnosti da ubrza metabolizam.

Jalandhara bandha vrši pritisak na tiroidnu žlezdu i trebalo bi pažljivo da se uključi u pranajamu, pošto se početne vežbe u potpunosti savladaju. Da bi se povećao efekat pranajame, mogu se dodati i druge bande. Naravno, u perspektivi, najmoćnije tehnike koje regulišu ne samo rad tiroidne žlezde već i celog endokrinog sistema jesu moćne maha bandha, maha mudra i maha bheda mudra. Njih mogu da savladaju samo napredni učenici joge.

Izvor: Sensa