Zahvalne smo što kreiramo prostor za učitelje koji autentično dele svoje znanje i na tome što naša škola predstavlja internacionalnu platformu za širenje drevnih tantričkih veština.
Tokom trodnevnog seminara, Guruji će nas upoznati sa tradicionalnom Kundalini Tantrom, sa njenom psihologijom i praktičnim aspektima, povesti nas na put duhovnog razvoja, dati priliku da spoznamo i iskusimo istinsko Buđenje Ljubavi na svim nivoima bića.
Pre početka seminara, moći ćete da se upoznate sa Guruom na besplatnom predavanju 18. oktobra od 19h.
Vrata mandira će nakon seminara biti otvorena onima koji se budu upustili u individualni rad u okviru koga mogu dobiti tantričku inicijaciju, mantru, duhovno ime…
Guruji (Avadhuta Samarpanananda) je mistik, joga učitelj, autor, humanitarac i duhovni vođa.
Osnivač je i direktor International Samarpan Yoga Awareness Foundation (ISYAF), Swami Samarpan Ashram, Samarpan School of Yoga, Samarpan School of Ayurveda, Sri Swami Samarpan Shivananda Homeopathic Charitable Hospital i Samarpan Yoga Publications.

Kao tradicionalni Yoga Guru (Master), vodi programe Advait Vedanta, Sanatan Vedic Dharma, Kundalini Mystic Science i Kriya Yoge.
Mystic, Yogi, Avadhuta, u svojoj ličnoj sadhani, trenutno je angažovan u dubokom metefizičkom učenju Sri Vidya, Dasha Mahavidyas, Panchagni Vidya (pet vatri), što čini naprednu praksu transmigracijske mudrosti Saiva Agama Tantric Metaphysical Avadhuta Sadhana.
Autor je tri knjige (Authentic Yoga, Authentic Pranayama Yoga, Samarpan Yoga) a njegovo četvrto delo “Samadhi Yoga” će uskoro biti objavljeno.
Duhovni je vođa koji učestvuje i vodi nacionalne i međunarodne konferencije za mir.

Seminar i besplatno predavanje se održavaju u prostoru Shiva Shakti Mandira.

Program seminara:

20.oktobar 18-20h
Tajne Kundalini buđenja
Kako sačuvati vitalnu energiju?

21.oktobar
Upravljanje umom
Tajne Shiva Shakti Ljubavne unije
Buđenje čakri
Sakralne metode tantre
+Yoga nidra

22.oktobar
Ljubav i blaženstvo
Tradicionalna psihologija Kundalini Tantre
Tajne prosvetljenja
+Kundalini asane, Pranayame, mudre i bandhe