Stav o novcu, kao i većinu drugih uverenja, usvajamo kroz porodično okruženje, o novcu mislimo ono što smo slušali od roditelja, a ista su uglavnom vezana za negativne stavove o nedovoljnosti novca i strahu da ga neće biti dovoljno. Strah od nemaštine je strah za opstanak u životu, strah od gubitka sigurnosti.

Osećaj sigurnosti je povezan s korenskom čakrom, pa svaki strah i osećaj nesigurnosti blokira energiju ove čakre koja je veza sa materijalnim svetom, novac je takođe veza sa materijalnim svetom, preko njega rešavamo egzistencijalna pitanja. Međutim, novac je ukorenjen u svakoj čakri, u skladu s njenom funkcijom i energija novca potiče od krunske do korenske čakre.

Proces materijalizacije započinje u sedmoj ili krunskoj čakri, kroz koju se "uliva" određeni potencijal energije i prolazi proces vizualizacije kroz šestu čakru (treće oko), koja predstavlja svet ideja. Tu su pohranjene sama ideja i uverenja o novcu. Kada zamislimo novac, to se odvija na mentalnom ekranu ove čakre, ako je ista blokirana, nismo u stanju da radimo vizualizacije u vezi novca ili intuitivno da prepoznamo neki dobar način da ga privučemo u svoj život.

Kako privući novac: 3 mentalne navike zbog kojih zarađujete manje nego što možete...

Kada radimo afirmacije tipa "ja živim u obilju, meni novac dolazi sa svih strana, iz poznatih i nepoznatih izvora", ako je ova čakra blokirana, javiće se milion sumnji i pitanja i sam proces će biti neuspešan. Novac je čista energija, izvan nas postoji obilje, međutim, naša lična uverenja, misaoni koncepti postaju prva prepreka ka manifestaciji tog obilja. Čim zamislimo veću količinu novca, odmah se javlja blokada uma koji kaže "ali kako, to je nemoguće", jer nas ograničavaju naše navike. Mi smo navikli da kroz naš život cirkulira mala količina novca.

Psihologija kaže da neka radnja, ponovljena 21 put postaje navika, tako smo naviku "malo novca" ili "novca nikada nema dovoljno" stekli relativno rano u životu, kada su nam odvajali malu količinu novca za užinu, dovoljno je da smo to uradili dvadesetak dana zaredom. Navike su zavisnički tip ponašanja i znamo kako ih je teško odbaciti, stoga je i mentalni stav o novcu veoma teško promeniti.

PageBreak

Magneti za novac

Zatim sledi peta (grlena) čakra kroz koju se verbalno i misaono izražavamo. Svaka naša misao ili način na koji govorimo o novcu jeste vezana za ovu čakru.

Veoma je važno da što pre počnemo da ispravljamo negativne reči po pitanju novca, umesto "novca nikad dosta" trebalo bi što više govoriti "novca uvek dovoljno".

Reči imaju proročki, stvaralački potencijal. Kako se energija spušta u "niže" čakre, postaje sve više bliska svom materijalnom, vidljivom ispoljavanju. Što više ponavljamo da novca nikada nema dovoljno, to će naša stvarnost sve više da potvrđuje i opravdava takav stav.

Kada smo najmanje otporni na negativnu energiju...

Srčana ili četvrta čakra manifestuje emocije koje stvaraju lično magnetsko polje za privlačenje novca. Kada je baš uravnotežena i jaka, manifestuje se kroz osećaj "ja znam/osećam da novca ima dovoljno" to je poput direktne spoznaje, kada nešto vidimo srcem.

Inače, srčana čakra je vrlo moćan manifestacijski centar, sve što smo u stanju da sagledamo (osetimo) srcem, to smo u stanju da privučemo i manifestujemo u svojoj stvarnosti. Neki ljudi toliko vole i osete novac i privlače ga u ogromnim količinama. Često možemo čuti pitanje: kako je on uspio da stekne toliko novca, a ja ovako pošten (ili produhovljen) ne mogu da steknem ništa, patim se i sastavljam kraj s krajem. Stvar je u fokusu, prioritetu.

Duhovan ili "pošten" čovek ima drugačije piroritete, na prvom mestu je "poštenje" koje možda sugeriše da novac nije toliko važan ili taj mentalni koncept podrazumeva da pošten čovek ne može da ima puno novca.

PageBreak

Šta novac "misli" o nama

Ono na što smo najviše fokusirani, imamo u izobilju, fokusiranje na neimaštinu privlači obilje neimaštine. Dosta nas će reći: ja sam većinu vremena fokusiran na novac, a opet ga nemam.

Problem je u tome što smo fokusirani na neimaštinu i treba da preispitamo način na koji "proizvodimo" novčanu energiju. Ključna emocija koja prati troškove i energiju novca nam govori o stanju naše srčane čakre.

Treća čakra ili solarni pleksus izražava ličnu moć, harizmu, samopouzdanje, ako smo zakočeni na nivou ove čakre, onda ne verujemo u sebe i mislimo da ne možemo da učinimo ništa da ostvarimo bolje i veće prihode. Kada nam je energija na ovom nivou "tanka" onda to svemir oseća kao nedostatak volje za akcijom i sve mogućnosti nas zaobilaze ili mi jednostavno ne reagujemo na njih.

Može se pojaviti masa nekih mogućnosti za boljim poslom/zaradom, ali mi ćemo jednostavno ignorisati svaku od njih, jer mislimo da to nije za nas, da ne možemo proći na takmičenju ili prosto nam ne ide da mi nudimo neke proizvode, nismo dovoljno uverljivi ili smo sramežljivi, bez prodornosti.

Druga ili sakralna čakra govori o tome koliko vrednujemo sebe. Ako smo celi život uvereni da ne zaslužujemo najbolje i najskuplje stvari, ako smo uvek se opredeljivali za jeftinoću i nismo se usudili na neki luksuz, naša granica samovrednosti je veoma niska.

Kako se radi psihoterapija i koliko vremena je potrebno da osetimo poboljšanje...

Ono što mislimo o novcu, to novac "misli" o nama. Ako sebe ne vrednujemo dovoljno (blokirana druga čakra), onda nećemo biti u stanju da naplatimo svoj rad ili uopšte da krenemo u neki projekt. Novac "trči" u ruke onome ko veruje u sebe i misli da ga zaslužuje. Neko je u stanju dobro da naplati svoj rad, bez obzira što nije napravio ništa spektakularno, bit je u tome da on vidi svoj proizvod kao skup i vrijedan, onda ga i ljudi prihvata kao takvog. Recimo, jedna haljina D&G koja košta desetine hiljada evra, u suštini je samo haljina, ali ljudi prihvataju ideju da ona vredi toliko i daju ogromni novac da bi je imali.

Manifestacijski kanal se završava u korenskoj čakri, gde se dovršava proces materijalizacije, ono što imamo u stvarnom, materijalnom obliku, u novčaniku, banci.

Ne možemo reći da je neka čakra manje ili više važna, jer celi energetski kanal treba da bude otvoren i prohodan. Međutim, većina tehnika za privlačenje novca se bazira na afirmacijama i vizualizacijama, jer sve počinje promenom misaonog stanja koje se odvija u čestoj čakri, tu se formira seme koje kasnije daje svoj plod i konkretan oblik, odnosno dovršava svoju materijalizaciju u korenskoj čakri.

Neki ljudi imaju puno ideja, naglašenu inteligenciju, aktivne gornje čakre, ali zbog blokada na nivou nižih čakri, nisu sposobni da svoju inteligenciju pretvore u adekvatan financijski odgovor. Ako se slabo krećemo, sigurno će naša druga čakra biti blokirana, ona je dosta vezana za protok novca. Da bismo je aktivirali, potrebno je bar sat vremena dnevno provesti u kretanju, šetnji, trčanju, a najbolji aktivator ove čakre je trbušni ples.

Izvor: Duhovni razvoj