Reiki je isceljujuća kosmičkaenergija i sistem holističkoglečenja koji se na toj energiji zasniva. Tokom tretmana terapeut/isceljitelj polaže ruke na pacijenta i time prenosi ovu blagotvornu energiju na njegovo bioelektromagnetnopolje.

Koje su legalizovane metode tradicionalne medicine u Srbiji - pročitajte OVDE!

Prema klasifikaciji Nacionalnog centra za komplementarnu i alternativnu medicinu pri američkom Nacionalnom institutu za zdravlje, Reiki spada u medicinu biopolja. Savremena primena Reikija počinje 20-tih godina prošlog veka u Japanu kada Mikao Usui, osnivač Reikija, formuliše i prvi uspešno primenjuje i podučava ovaj sistem prirodnog lečenja.

Naslednik Usuija, Cujiro Hayaši otvara prvu Reiki kliniku u Tokiju i uspostavlja saradnju sa zdravstvenim institucijama. Posle Drugog svetskog rata, Reiki se proširio po celom svetu i danas je, osim u Japanu i drugim zemljama Dalekog Istoka, najrasprostranjeniji u Sjedinjenim Državama, Kanadi, skoro svim evropskim zemljama, Južnoj Americi i Australiji.

Širom sveta postoje mnoge Reiki organizacije i udruženja Reiki terapeuta i instruktora. Postoji više naučnih hipoteza o mehanizmu dejstva Reikija, mada jedinstvena teorija još uvek nije usaglašena. Poznato je da polje Reiki energije indukuje bioelektromagnetne tokove unutar ćelija i tkiva i time pojačava sposobnosti organizma za samolečenje i otpornost prema stresu.

Od mnogobrojnih pozitivnih efekata, najpoznatiji su: smanjenje napetosti, stresa, opšte psihofizičko opuštanje, povećanje samoisceljujućih sposobnosti organizma, smanjenje bola, pružanje pomoći pacijentu prilikom pripreme za operaciju i skraćenje i olakšanje postoperativnog oporavka, jačanje imunog sistema, poboljšavanje fizioloških procesa u organizmu (npr. krvnog pritiska i rada srca), smanjenje psihosomatskih problema. Istraživanja sprovedena poslednjih dvadesetak godina potvrđuju efikasnost primene Reikija i u slučaju teških hroničnih bolesti i stanja organizma.

U zemljama u kojima je Reiki rasprostranjen, veliki broj lekara i ostalog medicinskog osoblja koristi Reiki kao komplementarnu metodu lečenja.

Reiki se primenjuje i kod, sa medicinskog stanovišta gledano, potpuno zdravih osoba radi poboljšanja njihovog psihofizičkogstanja, relaksacije, jačanja imuniteta itd.

Nuspojave Reikitretmana nisu poznate. Reiki se može primenjivati i za opšte poboljšanje psihofizičkog zdravlja i kao komplementarna metoda lečenja svim metodama klasične i alternativne medicine.

Izvor: Ministarstvo zdravlja