Ta jedinstvena vibracija je u stvari naša dublja priroda, koja je uvek u skladu sa Univerzalnim Kvantnim Poljem. Ona je savršena za svako ljudsko biće, kao što je sve savršeno u Kvantnom Polju. Sredinom dvadesetog veka fizičari su dokazali da se, na kvantnom nivou, sav naoko čvrst spoljašnji život sastoji od različitih vibracija energije Jedinstvenog Kvantnog Polja. Prema zakonima Kvantnog Polja, neograničena energija Izvora stalno je u Jedinstvu sa svim, naizgled različitim frekvencijama u postojanju. Ako se vibracije energije u organizmu čoveka poremete ili neispravno rade, to dovodi do ogromnih problema sa zdravljem i međuljudskim odnosima, a u spoljašnjem životu mogu da oslabe razne druge vibracije i remeti se ostvarljivost ciljeva.

Kvantno Polje ima stalnu vibraciju za nas i mi potpuno zavisimo od nje. Kolebanje energetskog polja snage zbog našeg mentalno-emotivnog nivoa, stvara vibraciju koja nije u harmoniji sa univerzalnom vibracijom Kvantnog Polja. Kvalitet i pravac vibracije zavisi od njene frekvencije. Što je čovek na višem nivou duhovnog razvoja, to je viši njegov vibracioni sklad. Time je i frekvencija oscilacije njegovog energetskog polja pravilnija i više u Jedinstvu sa Univerzalnom vibracijom. Čovek je kao radio, prijemnik koji prima signale (vibracije Kvantnog Polja) i zrači ih oko sebe spolja. Ta vibracija jedinstva ili nejedinstva je vibracioni zapis čoveka, to je ono što čovek trenutno živi, sopstveni unutrašnji sklad ili nesklad. Od ove usklađenosti zavisi ceo život i svi njegovi aspekti.

Od čega se sastoji vibratorni zapis?

Vibratorni zapis čoveka se sastoji od mnoštva frekvencija koje čovek prima ali i emituje u spoljni svet. Ljudsko biće osim fizičkog tela ima još šest energetskih suptilnih tela, koja, ako su u skladu, omogućavaju usklađenost života na svim ravnima postojanja. Najveći problem za ovu savršenu ličnu vibraciju energije Kvantnog polja jeste poremećaj frekvencija našeg umno-emotivnog suptilnog tela.

Po čuvenom hermetičkom zakonu: „Kako gore, tako i dole“, važi i obnuto: „Kako dole, tako i gore“. Energetski poremećaj astralnog tela remeti vibraciju kauzalnog tela i čitav sklad organizma je poremećen. To najviše dovodi do pojave fizičkih bolesti, koje i nastaju usled ovog razilaženja između sklada koji primamo od Univerzalnog Kvantnog Polja i onih emocija koje mi emitujemo. Svaki organ u fizičkom telu emituje određenu vibraciju i frekvenciju. U fizičkom telu postoji oko 250 frekvencija na kojima vibriraju organi i sistemi. Ljudski mozak je najvažniji organ koji prima vibracije preko kauzalnog, astralnog i eteričnog tela. Njegova energetsko-vibratorna aktivnost se meri i izražava moždanim talasima.

Desna hemisfera mozga je najčešće dominantna i ona je veza sa sa savršenom vibracijom Kvantnog Polja.

Leva hemisfera može da prevlada zbog hroničnog stresa, briga, strahova i ljutnje, što uzrokuje veliki nesklad u frekvencijama mozga i celo energo-informaciono polje snage organizma se blokira. Tako dolazi do pojave raznih bolesti sa zastrašujućim prognozama. Frekvencijemozga su u stvari slika usklađenosti sa različitim nivoima svesti. Na svu sreću, postoje načini i tehnike kojima mogu da se menjaju I ponovo usklade ove poremećene frekvencije.

Postoje četiri vrste moždanih talasa u rasponu od najsporijih do najbržih. Ljudski mozak može da vrši prespajanje između četiri frekvencije.

Beta talasi su najbrži. Oni se javljaju tokom budnog stanja, kada je mozak zauzet umnim aktivnostima. Što više napora ulažete u mentalnu aktivnost, što ste mentalno aktivniji i uzbuđeniji, to je veća brzina njihove frekvencije. Beta talasi se odnose na površinsku svest prosuđujućeg razmišljanja, dominaciju brižnosti, strahovanja… To je najveće ograničenenje naše svesti. Za ovo stanje svesti se kaže da je obmanuto viđenje života, jer se život posmatra očima zamagljenim strahovima i brižnošću.

Alfa talasi su malo sporiji moždani talasi. Oni se javljaju kada ste opušteni, maštate, vizualizujete, kada ste u kreatvnom procesu stvaranja. Kada se moždani talasi usporavaju do alfa-nivoa, nestaju anksioznost, strah i reagovanje brižnošću. Vi postajete otvoreniji prema životu, svesniji i sposobni da prihvatite mudrost iz dublje energetske Realnosti.

PageBreak

Negativne energetske vibracije uzrokuju bolest: evo kako da vratite svoje vibracije u ravnotežu
Foto: Unsplash/ Johnny Brown negativne-energetske-vibracije-uzrokuju-bolest-evo-kako-da-vratite-svoje-vibracije-u-ravnotezu5

Duboka meditacija i pozitivna energija

Teta talasi su mnogo sporiji i povezani su sa prvom fazom sna. U stanje teta talasa se ulazi prilikom pravilne meditacije, molitve, kada ste nadahnuti stvaralaštvom i u procesima zaceljenja kod duhovno-energetskih terapija. Tada se pojavljuju mudri uvidi, jasno viđenje života, na površini vaše svesti I, što je najvažnije, usklađuje se rad desne (intuitivne) i leve (dominantno razmišljajuće) moždane hemisfere. Kada se mozak usporava do teta nivoa, počinjete svesno da shvatate suštinu svog istinskog Sebe. Jasno viđenje života daje vam vaša duhovna suština, koja izlazi u prvi plan. Ljudi koji imaju ove talase i ovu proširenu svest, praktikuju duboku meditaciju, osećaju jedinstvo između sebe i savršene vibracije Univerzalnog Kvantnog Polja. Redovno praktikovanje meditacije je put ka zdravijem i mnogo uspešnijem životu, jer na realnijim nivoima vibratorne stvarnosti Kvantnog Polja, mnogo je veća usklađenost I životni ciljevi se mnogo lakše ostvaruju.

Delta talasi su najsporiji. Oni se javljaju za vreme dubokog sna bez snova. Neki probuđeni jogini su uspevali da uđu u ovu frekvenciju sasvim svesno. Njihova meditacija je bila toliko duboka da su oni mogli da pričaju I da se smeju, dok su na elektroenecefalogramu beleženi delta talasi. Ulazom u delta stanje, osećaj istinskog Neograničenog Sebe se širi i tu nema više protoka vremena. Možete se odatle lako prebaciti u druge dimenzije pročišćene svesti. Smireniji i sporiji moždani talasi donose unutrašnji mir i pravilnije funkcionisanje organizma. Na svakom nivou vibracije čovek doživljava život drugačije, a i organizam sasvim drugačije funkcioniše.

Energetsko eterično telo

Ovo je naš prvi energetski sistem, najbliži fizičkom telu. On se sastoji od sedam glavnih čakri i energetskih kanala. Svaka od čakri emituje svoju vibraciju. U zavisnosti od stanja čakre, u spoljni svet se emituje jedna ili druga vibratorna poruka. Mali broj ljudi se može pohvaliti savršenim fizičkim zdravljem. Mnogo je više onih koji imaju problema sa samopoštovanjem i samopouzdanjem, finansijama i drugim životnim teškoćama. To dovodi njihovo eterično telo (sistem čakri i energetskih kanala) u stanje bolesti. Oni imaju povećano prisustvo negativnih vibracija koje stvaraju energetske blokade, što dalje izaziva poremećaje u fiziologiji i ćelijskom metabolizmu.

Astralno telo - emocije i misli

Naše duboke emocije i uverenja se memorišu u emocionalnom suptilnom telu još u ranom detinjstvu. Već tada mogu da se stvaraju emocionalne rane koje mogu da nas prate kasnije kroz ceo život. Dominantne misli stvaraju programe u podsvesti, u mentalnom telu. U zavisnosti od vrste emocija ili broja misli koje ste programirali u svojoj podsvesti, uvek ćete slično reagovati u nekoj situaciji. U zavisnosti od toga šta ste prihvatili kao istinu u prvim godinama života, od tih programa zavisi ceo vaš život. Sve što ste proživeli tokom dana se poklapa ili se ne poklapa sa podsvesnim uverenjima i programima, te takve signale i šaljete u polje životne energije oko sebe. Pratite za početak koje emocije najčešće ispoljavate u životu. Signali koje emituju vaše emocionalno, mentalnoi fizičko telo energetski obrazuju jedinstven signal – vibratorni zapis.

Vaš vibratorni zapis se emituje svakodnevno u spoljašnji svet i ukršta sa vibracijama drugih ljudi. On pronalazi ljude sa sličnom frekvencijom vibracije i privlači ih u vaš život. Dešava se lančana reakcija prepoznavanja ili neslaganja i odbijanja talasa.

Ako ste se probudili u lošem raspoloženju, osetili ljutnju ili razdraženost iz bilo kog razloga, tu vibraciju ćete emitovati u okruženje, a ona će vam se vratiti nazad sa otiskom vibracija ljudi koji su izazvali rezonancu. Ako širite dalje svoju ljutnju i nezadovoljstvo, uvećavate količinu besa i negativnosti u svom životu. Ta energo-vibratorna razmena odvija se između ljudi, uključujući najčešće porodicu, rodbinu, prijatelje, ljubavnke ili saradnike.