„Ako mislite da nešto možete u pravu ste. Ako mislite da ne možete, opet ste u pravu”.

H. Ford

Uverenja, i pozitivna i negativna, vladaju i upravljaju vašim životima. Svako mišljenje koje imate o sebi, nekim ljudima, događajima ili određenim situacijama vaša su uverenja. Svako vaše uverenje ima određenu emociju koja stoji iza njega. Ukoliko je negativno, blokira vas i sprečava da pokušate nešto što je veće i izazovnije za vas. Na taj način nesvesno štitite sebe od neuspeha i neprijatnih emocija.

Kada biste vaša negativna uverenja pretvorili u pozitivna, vaš život bi bio mnogo kvalitetniji, uspešniji i srećniji. Kako je to moguće? Uz pomoć wingwave metode. Oslobodićete se negativnih uverenja i emocija koja stoje iza određenih stvari i u svakoj životnoj situaciji bićete sigurniji, mirniji i uspešniji.

Važnost vere u sebe

Samopouzdanje i vera u sebe ključni su za ostvarenje svakog životnog cilja. Ako ga nemate, možete ga steći, ali morate raditi na sebi. Kad sretnete osobu koja veruje u sebe, odmah je prepoznate. Ona zna šta želi i zna da može ostvariti sve što želi.

Osećaj straha koji se javlja u društvenim kontaktima i odlukama koje donosite rezultat je vašeg negativnog stava o sebi. Zbog narušenog samopouzdanja najčešće sabotirate dobre stvari u životu. Čak i kada vam se sreća smeši vi ne znate da je prihvatite. Nedostatak samopouzdanja uzrok je mnogih životnih problema.

Ljudi s malom verom u sebe ne prekidaju nezdrave odnose, nezadovoljni su na poslu, a ipak ga ne menjaju, imaju problema sa zdravljem i večne su žrtve. Verovatno ste i sami svesni mnogih posledica. No, ima i onih koji se u okruženju prikazuju zadovoljnima i samouverenima, pa čak i suviše samouverenima, ali kad ostanu sami, skidaju masku i tada su sasvim drugačiji.

Traumatični događaji

Kada u kontaktu sa nepoznatim ljudima ili situacijama osećate napetost i pritisak, reč je o vašoj percepciji da ste izloženi opasnosti od povređivanja, jer ste nešto slično već proživeli. Javlja vam se osećaj straha, stida, napetosti i nesigurnosti. Često je takvo stanje izazvano nekim ranije doživljenim traumatičnim događajem ili nerazgrađenim opterećujućim stanjima. Wingwave coach posebnom tehnikom oslobađa klijenta od loših emocija koje prate određenu situaciju.PageBreak

Vera u sebe – ključ uspeha
Shutterstock vera_u_sebe_kljuc_uspeha_2

Elimininacija opterećenja i ugrađivanje samopouzdanja

Najpre definišete koje su to situacije u kojima prepoznajete da nemate dovoljno samopouzdanja. Potom se pronalaze uzroci vašeg narušenog samopouzdanja, odnosno stresni faktori i negativne emocije koje stoje iza njih. Ovo se radi pomoću miostatik testa, koji je iz područja kineziologije.

Zatim se radi wingwave intervencija, to jest izazivanje budne REM faze, tokom koje negativna emocija postepeno bledi i na kraju se potpuno gubi. Kada se odradi nekoliko setova proverava se vaš subjektivni osećaj i da li su sve negativne emocije u vezi sa konkretnom situacijom razgrađene.

Nakon ovoga radi se resursni coaching kojim se pojačava osećaj pozitivnog uverenja. Potrebno je da se fokusirate na jedno pozitivno formulisano uverenje i prijatan osećaj koji vam se javlja kada se zapitate: „Kakav je to osećaj kada sam veoma siguran u sebe, svoje sposobnosti i posebno uspešan?” Na taj način pronalazite pozitivne resurse u sebi koje imate i koncentrišete se na njih.

Dovoljna je još jedna mala wingwave intervencija da ovaj pozitivan osećaj bude odmah zapamćen i ugrađen negde u vašem mozgu.

Rezultat ovoga je da ćete imati više samopouzdanja i uverenje da možete savladati različite izazove koji su pred vama. Pri tome ćete se osećati zadovoljno i srećno, što i jeste krajnji cilj.

Nakon wingwave coachinga činićete mnoge korake u životu u pravom smeru, a sve to iz jednog pozitivnog i opuštenog stanja i donoseći dobre odluke. U životu je najvažnije ono što sebi govorite i što iskreno mislite o sebi.

Postajete ono što o sebi stvarno mislite da jeste.