Zamislite novu granu medicine koja vas može naučiti da budete aktivniji, relaksiraniji, da kontrolišete stres i da smanjite rizik od bolesti koje su posledica nezdravih životnih stilova, i to sve kroz boravak u šumi.

Ova nova grana medicine zove se „šumska medicina". Ona u svoja istraživanja uključuje uticaj boravka u šumi na ljudsko zdravlje i predstavlja interdisciplinarnu nauku koja obuhvata elemente alternativne medicine, medicine bazirane na uticajima žvotne okoline i preventivne medicine.

Shinrin yoku (kupanje u šumskom vazduhu) je element tradicije zdravih životnih stilova Japana. U Koreji se ova procedura naziva Sanlimyok; u Finskoj je praktikuju, ali nemaju tradicionalni naziv; u Irskoj se zove Boladh na Sioga ili kupanje u dahu šumske vile. Termin „Forest medicine" -„Šumska medicina", uveden je u Japanu 2006. godine, naredne godine i u Engleskoj, a od 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Harvard održava se letnja šola šumske medicine. „Shinrin yoku trip" (ili putovanje radi kupanja u šumskom vazduhu) koristi se u Japanu od 1981. godine i predstavlja standardnu zdravstveno-preventivnu proceduru, a prvi skup posvećen ovoj metodi održan je u Nagano perfekturi. Šume prekrivaju 67 odsto površine Japana, pa je ova metoda sa lakoćom dobila veliku popularnost. Od 1981. pa do danas kupanje u šumskom vazduhu postaje svetski trend.

Jedini amiš u Nišu: šumu sme da poseče samo onaj ko zasadi novu...

Kupanje u šumskom vazduhu, kao osnovni program šumske medicine, pripada oblasti komplementarne medicine, aromaterapije i predstavlja preventivne i pomoćne terapijske metode izlaganja aromatičnim molekulima drveća šume fitoncidima koji imaju višestruko pozitivan uticaj na zdravlje ljudi i kvalitet života. Ljudi mogu da uživaju tokom boravka u šumi preko stimulacije svih pet čula: u mirisu šume, zelenoj boji biljaka, šumu vodopada i pevanju ptica, konzumaciji šumskih plodova i grljenju drveća.

Tokom 2004-2006. sproveden je veliki program Ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo Japana, koji je pokazao značajne pozitivne efekte boravka u šumi na ljudsko zdravlje, primenom metoda zasnovanih na dokazima. Ustanovljeno je dejstvo na mentalno zdravlje i kontrolisanje stresa. Kupanje u šumskom vazduhu redukuje prefrontalnu aktivnost mozga, smanjuje krvni pritisak i daje efekat relaksacije. Povećava se aktivnost ćelija ubica i ekspresija antikancerskih proteina. Ovi efekti mogu potrajati i do 30 dana nakon boravka u šumi.

PageBreak

Šta je šumska medicina

To je medicina koja proučava efekte boravka u šumi na ljudsko zdravlje. Šumska medicina, pored blagodeti za zdravlje koje nudi boravak u šumi, proučava i moguća neželjena dejstva šume na zdravlje i mogućnost da se rizici od ovih dejstava smanje na minimum.

Godine 2007. stvoreno je Internacionalno udruženje za istraživanje efekata šume na zdravlje ljudi (IUFRO), a 2011. Internacionalna organizacija šumske medicine (INFOM), koji objedinjuju napore svetskih stručnjaka za maksimalno iskorišćavanje efekata boravka u šumi na zdravlje ljudi i kvalitetan život u holističkom smislu. Kolevka programa šumske medicine nesumnjivo je Japan, a programi javnog zdravlja kroz korišćenje zdravstvenih efekata boravka u šumi, u velikoj meri su popularni i u Kini i Južnoj Koreji. Među zemljama Evrope, šumska medicina postala je značajna karika u programima očuvanja javnog zdravlja u Finskoj, Norveškoj, Severnoj Irskoj i Škotskoj.

Jedinstveni šumski raj u srcu Čukarice...

Na Balkanu, među prvima, programe šumske medicine u oblastima zdravstvenog turizma i javnog zdravlja prepoznao je R&D tim Medikal SPA Asocijacije Srbije.

ŠUMSKI HAMAMI SRBIJE

Za razliku od šuma Japana, koje su tamne i sa malo sunca, šume Balkana su najvećim delom svetle i sunčevi zraci kroz krošnje drveća padaju na tlo, na sličan način kao što sunčevi zraci prolaze kroz otvore na krovovima autentičih hamama i osvetljavaju hararet, centralno mesto programa koji se praktikuju u hamamu. Kroz povezivanje sa ekspertima iz zemlje i regiona napravljen je, po ugledu na program „Letnje škole šumske medicine sa Univerziteta Harvard", program edukacije terapeuta-vodiča za zdravstveno-turističke programe kroz šume Srbije i Balkana.
Oni koji nemaju hotele i autostrade sa pet zvezdica, i nemaju razvijenu industriju, imaju bar jednu komparativnu prednost - prirodne lepote i šume sa 5 zvezdica. Kad se jednom te zvezdice izgube, teško ih je, ili čak nemoguće, vratiti.

Naučno dokazane blagodeti šumske medicine su:

  • Stimulisanje imunog sistema
  • Smanjenje krvnog pritiska
  • Smanjeni nivoi stresa
  • Poboljšanje raspoloženja
  • Povećana sposobnost koncentracije, čak i kod dece sa poremećajem pažnje
  • Ubrzan oporavak nakon operacije ili bolesti
  • Bolji san

Program šumskog wellnessa:

A) Šetnja (upoznavanje sa elementima iz prirodnog okruženja, biljkama, drvećem, šumskim plodovima, gljivama, pticama, insektima, izvorima vode, šumskim životinjama, orijentacijom u šumi, zanimljivim mestima, legendama),
B) Vežbe za zdravlje (disanje, smeh, ples, yoga, Qi gong, Tai Chi),
C) Meditacija (stimulacija svih pet čula u šumi, vizuelizacija, muzikoterapija, fienoterapija, hromoterapija, helioterapija, aromaterapija, gong kupke, tihovanje, refleksologija, su yok, samomasaža, terapija kućnim ljubimcem),
D) Branč u šumi (konzumiranje branč paketa pripremljenog pre polaska u šetnju),
E) DIY radionice - priprema materijala. Upoznavanje sa ECOSHIKI programom i mogućnostima njegove primene za šetnju kroz šumu, fotosafari, skupljanje gljiva, lekovitog bilja, šumskih plodova, lišća za pravljenje slika, zidnih novina, „bird watching", škole kuvanja, pravljenje biljnih jastučića za „pinda sweda" masažu, masaža zvučim čnijama, „Balkan buda bar" ples...
F) Povezivanje sa kulturom i tradicijom područja i običajima lokalnih stanovnika.

The Medical Spa Association of Serbia (MSPAAS) in the partnership with Re:Crafts Cluster organizes on 24-25 May 2016 in Belgrade the Symposium of Forest Medicine SHINRIN-YOKU with international participation where Mr. Amos Clifford (CEO & Founder у The Association of Nature and Forest Therapy Guides and Programs, Forest Therapy Guide у Shinrin-Yoku.org and Restorative Practices Teacher and Faciliator at Center for Restorative Process) will held a presentation of the SHINRIN-YOKU concept in the oldest forest in Europe, in the natural reserve Obedska bara.