Ćigong se sastoji iz dve reči - ći što označava životnu energiju i gong što označava uspeh, rad, dostignuće. Predstavlja širok spektar psihofizičkih vežbi koji datira i 5000 godina u prošlost i jedan je od prvih holističkih (ali i fitnes) sistema treninga za poboljšanje i očuvanje zdravlja. Kao što nam je rekao profesor Džang Ming Lijang (majstor ćigonga, 14. generacija tradicije monaha sa planine Emei), zabeleženo je više od 84000 sistema budističkog i oko 3600 sistema taoističkog ćigonga.

Kako sačuvati mladost i vitalnost: 9 saveta Šaolin monaha za dug i srećan život

Sama kovanica ćigong je novijeg datuma, stara jedva oko 150-200 godina. Starija imena praksi za prevenciju, očuvanje i poboljšanje zdravlja su daojin i jangšeng. Ime daojin se može slobodno prevesti kao „vođenje i usmeravanje (ćija, životne energije, daha)", dok jangšeng možemo prevesti kao „staranje (briga) o životu". Sama imena su već odredila i namenu veštine. Ove metode se razlikuju u pojavnom obliku, kao i u samom cilju vežbanja - neke su vrlo dinamične, jake i imaju za cilj jačanje tela i udarnih površina kakav je, na primer, šaolinski ćigong. Neke su statične, izvode se u sedećem položaju i za cilj imaju smirivanje i jačanje uma i koncentracije.

Zdravstveni ćigong

Kinesku asocijacija zdravstvenog Ćigonga je osnovana 2001. godine, u saradnji sa nadležnim Ministarstvom za sport, uz podršku Olimpijskog komiteta Kine i asocijacije Sport za sve. Zdravstveni Ćigong je postao 62. oficijelno priznati sport u Kini. Rame uz rame sa najpoznatijim ćigong sistemima koji ujedinjuju pokrete tela, kontrolu disanja i uma, zdravstveni ćigong je sada deo ogromnog znanja tradicionalnog kineskog ćigonga. Namenjen je prevenciji, poboljšanju i očuvanju zdravlja i treba ga razlikovati od medicinskog ili terapeutskog ćigonga koji je namenjen lečenju.

Šibaši vežbe

Zdravstveni ćigong se može upotrebljavati i u terapeutske svrhe, naravno uz prethodno savetovanje ličnog lekara ili specijaliste tradicionalne kineske medicine. Prilikom uključivanja metoda zdravstvenog ćigonga u terapiju, ne treba prekidati sa uzimanjem propisanih lekova ili tako nešto učiniti isključivo po savetu lekara. Dobrobiti bavljenja zdravstvenim ćigongom su mnogobrojne a navešćemo samo efekte vežbanja na kardiovaskularni i nervni sistem.

Efekti zdravstvenog ćigonga na kardiovaskularni sistem

Prema modernoj medicinskoj teoriji, cirkulacija krvi je uglavnom kontrolisana i regulisana od strane nervnog sistema. Stoga, tri principa prakse zdravstvenog ćigonga (regulacija i balansiranje procesa u telu, daha i uma) koje dovede osobu u stanje smirenosti i opuštenosti, pomažu u regulisanju srčanog pulsa, minutnog volumena srca i krvnog pritiska regulisanjem autonomnog nervnog sistema, posebno smanjenjem tenzije simpatičkog nervnog sistema. Kao dodatak, zdravstveni ćigong je efikasan u poboljšavanju periferne cirkulacije.

Regulacija pulsa i krvnog pritiska

Regulacija daha u zdravstvenom ćigongu zahteva dugo, duboko disanje uz izdah koji je duži od uobičajenog. Ovakvo disanje stimuliše vagus nerv i usporava puls. Regulacija uma tokom vežbanja zdravstvenog ćigonga održava um u stanju opuštenosti i mira, minimizirajući uticaje i mešanje unutrašnje i spoljašnje okoline, što dovodi do povećane prilagodljivosti srca na obavljanje raznih fizičkih aktivnosti. Takođe umanjuje napetost malih krvnih sudova i koronarnih arterija i povećava elastičnost zidova arterija, što dovodi do sniženja krvnog pritiska. Posmatranjem praktičara zdravstvenih ćigong sistema "Osam delova svile" i "Šest lekovitih zvukova" otkriveno je se uz opuštanje snizi dijastolički (niži) i uz kontrakciju snizi sistolički (viši) krvni pritisak.

PageBreak

Kako da imate više energije vežbama zdravstvenog ćigonga
Profimedia kako_da_imate_vise_energije_vezbama_zdravstvenog_cigonga2

Poboljšavanje dotoka krvi u srce

Spori, lagani i kontinuirani dinamički pokreti mišića zdravstvenog ćigonga mogu povećati količinu vraćene krvi u srce i pojačati kontrakcije miokarda, dok dugotrajno vežbanje može povećati srčani kapacitet potreban za pumpanje krvi.

Ublažavanje efekata kardio i cerebrovaskularnih oboljenja

Zdravstveni ćigong predstavlja nekoliko sistema aerobnog treninga laganog ili srednjeg intenziteta. Povećava aktivnost lipaze u mišićima i masnim tkivima, poboljšava transformaciju holesterola i fosfolipida u lipoproteine visoke gustine. Veoma je bitno da se uskladišteni holesterol u krvnim sudovima dopremi do jetre radi razgradnje, efikasno sprečavajući ili usporavajući razvoj kardio i cerebrovaskularnih oboljenja kao što su arterioskleroza, visok krvni pritisak... Rezultati ispitivanja kod žena koje šest meseci vežbaju zdravstveni ćigong "Igra pet životinja" pokazuju veliko smanjenje nivoa TG kao i poboljšanje odnosa HDL/LDL, ukazujući na to da zdravstveni ćigong ima pozitivnog efekta na poboljšanje poremećaja metabolizma lipida.

Efekti na nervni sistem

Ljudski metabolizam predstavlja integraciju hormonalnih i neuroloških aktivnosti i njihovog balansa, služi da reguliše funkcije i aktivnosti u telu. U praksi zdravstvenog ćigonga, usled treninga aktivnosti višeg nervnog sistema kao što su svest i misao, ćelije moždanog korteksa su u stanju mirovanja. Ovo dalje vodi ka stvaranju uređenih aktivnosti  mozga i poboljšava efikasnost moždanih ćelija,  što dalje omogućava optimalno funkcionisanje mozga. Drugi efekat je da regulacija aktivnosti tela zdravstvenog ćigonga opušta sve mišiće i samim tim smanjuje napetost simpatičkog nervnog sistema što pomaže poboljšanju raspoloženja. Osnove zdravstvenog ćigonga možemo naći u teorijama tradicionalne kineske medicine kao što su taiđi teorija dualiteta (jin/jang), teorija pet elemenata promene kao i u teoriji unutrašnjih organa (Zang Fu), energetskih meridijana i puteva.

Redovno upražnjavanje ćigong vežbi može poboljšati funkcije unutrašnjih organa kontrolisanih od strane nervnog sistema, reguliše unutrašnju sredinu tela i unapređuje opšte zdravstveno stanje i prevenciju bolesti, u nekim slučajevima i izlečenje.