Srce je simbol ljubavi. Svaki njegov otkucaj je znak života, a svaki treptaj dokaz da ne potoji uzvišenija emocija od ljubavi. Ponekad se zagledamo u tuđa srca - Šta smo tamo pronašli?

U tim lutanjima po tuđim srcima skloni smo da se zagubimo, zalutamo i zaoravimo na ono najvažnije u životu - brigu o čistoti vlastitog srca. Kada je otvoreno i očišćeno, srce samo prima ljubav.

Sa druge strane, srce koje je puno negativnih emocija i misli, oseća se stegnuto ograničeno i tada nam ne može otkriti najlepše blagoslove. Tada šapat srca postaje tiši, a samim tim i mi postajemo zbunjeni, blokirani i teže razvijamo najbolju verziju svog bića.

Sveti Vladika Nikola Velimirović u svojoj knjizi "Omilije" govorio je koliko je važno imati čisto srce. Pročitajte njegove reči:

"Sunce se ogleda u vodi, a nebo u čistom srcu. Mnogo domova ima Bog Duh Sveti u ovoj prostranoj vasioni, ali čisto srce čovečije dom je Njegove najveće radosti. Ovo je upravo Njegov dom, sve ostalo su Njegove radionice."

Negujte svoje srce lepim stvarima koje život donosi, prirodom, molitvama. Širite ga pozitivnim mislima, zahvalnošću i dobrotom. Srce se najlepše čisti kroz ljubav i dobra dela, a kada otvorite njegove kapije, u njega će se samo useliti svetla energija.

Izvor: Sensa