Pravoslavni vernici u Srbiji danas obeležavaju praznik Svete Angeline. Njeno ime pre monaštva bilo je Angelina Branković i bila je udata za Stefana Brankovića, sina srpskog despota Đurađa Brankovića. Još u mladosti stekla je visoko obrazovanje i bila je jedna od žena koja je u to vreme imala najveću biblioteku na ovim prostorima. Tragovi njenen biblioteke mogu se videti i danas u manastiru Krušedol.

Veći deo života provela je u izgnanstvu i Albaniji i Sloveniji, a nakon smrti muža odlučila je da se zamonaši. U spisima je zabeležno da se tokom života suočavala sa teškim izazovima i da je živela u velikoj oskudici. U Službama se pominje kao blažena, a zabeleženo je da su njene vrline milosrđe, strpljivost, mudrost, ljubav i odanost.

Pošto je veći deo života provela u siromaštvu, veruje se da je Sveta Angelina zaštitnica siromašnih koja podseća "da je duhovna beda mnogo opasnija od materijalne i da je sve u redu dokle god je srce ispunjeno."

Prema verovanju Sveta Angelina je zaštitnica žena, posebno onih koji se suočavaju sa brojnim izazovima. Veruje se da žene u nevoljama nikada nisu same jer je ona uz njih.

Običaj je da se na ovaj praznik izgovori sledeća molitva:

U tebi se, mati, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, sledila Gospoda Hrista. Delima si učila prezirati telo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, sveta Angelino, raduje se duh tvoj.

Molitva na praznik Svete Angeline_1092496424
Shutterstock, By magico110 

Izvor: Sensa