Mnogi mislioci i mudri ljudi govorili su da prošlost ostavimo iza sebe, ne dozvolimo da nas budućnost ne optereti, već a maksimalno uživamo u sadašnjosti. Iako to sebi često ponavljamo, lako se zagubimo u praznim hodnicima budućnosti i otvaramo rane iz prošlosti, ne dopuštajući im da zarastu i iščeznu.

Jedina sreća je život SADA i OVDE, ne juče, ne sutra, nego apsolutna svest o sadašnjem trenutku. Jer sve što uradite sada može negativno delovati i na sutra. Kako naučiti da živimo u sadašnjosti, bez straha od neizvesne budućnosti i sećanja na prošlost?

Rađamo se sa tom sposobnošću, tu moć imaju deca čije je duša čista poput anđeoske, ali mi, odrasli, u životu lako izgubimo ovu moć i zaglavimo se u previranju vremena. Kako bismo ponovo uspeli da živimo u sadašnjem trenutku, treba da počnemo da užiamo u svakodnevnim sitnicama, da budemo zahvalni na onome što imamo i što nam je darovano, najčešće besplatno.

Koliko je važno uživati i živati u trenutku, podseća nas i Sveti Jovan Damaskin koji kaže:

"Naučite da sve "vidite živo" i uživate u svemu - travi, drveću, pticama, životinjama, zemlji, nebu. Gledajte ih ljubazno i sa punim srcem i oni će vam uzvratiti. To je znanje koje nećete pronaći u knjigama."

Kada naučimo da živimo OVDE i SADA i negujemo zahvalnost za sve lepote koje nam priroda raduje, lakše ćemo privući i radost u svoj život.

Izvor: Sensa