"Molitva počinje zahvalnošću. Molimo se za mogućnost da volimo, ne da budemo voljeni. Divno je biti voljen, ali je mogućnost da volimo u srži našeg bića, a srži doživljaja Boga, to je Dar." - govorio je Vladeta Jerotić.

U pravoslavnoj veri postoje različiti tipovi molitvi, kao molitve Bogu i svecima, ali i lične molitve koje čovek sam iz srca govori, za koje se veruju i da su najsnažniji. Postoji 7 molitvi Bogorodici za svaki dan u nedelji, a u nastavku su reči molitve za četvrtak.

Ko je dostojan da Tebe hvali, Presveta Djevo, čija su usta sposobna Tebe da veličaju? To svaki um prevazilazi! Sva velika i slavna dela koja su se dogodila sa Tobom, jesu tajne, Preblagoslovena Bogorodice, i prevazilaze svaki smisao i reči. Lepoti devojaštva Tvoga i previsokoj čistoti Tvojoj zadiviše se Heruvimi i uplašiše se Serafimi, čudesno rođenje Tvoje ni čovečiji ni Anđeoski jezik iskazati ne može. Od Tebe se Večni i Jedinorodni Sin Božiji, Bog Reč, neiskazano ovaplotio, rodio se, i sa ljudima živeo, i Tebe kao Majku Svoju neizrecivo u slavi uzdigao. Kao Caricu svih stvorenja Te pokaza, a nama Te dade kao sigurno utočište spasenja. Zbog toga svi koji pod pokrov Tvoj prilaze, različitim tugama i bolestima obuhvaćeni, primaju od Tebe velike utehe i ozdravljenja, i Tobom se od raznih beda spasavaju. Ti si zaista Majka svih ožalošćenih i brigama životnim opterećenih. Radost si tužnih, Lekarka bolesnih, Čuvarka mladih, Pomoćnica ostarelih, Pohvala pravednih, Spasenje i Nadanje grešnih i Putovođa ka pokajanju. A svima uvek posredništvom Tvojim pomažeš i sve zastupaš, puna dobrote prema onima koji prilaze k Tebi s verom i ljubavlju. Ti i meni pomozi očajnom, radi trudova mojih, Zastupnice mila roda hrišćanskog!

Pomozi mi da ne ostanem do kraja u gresima, jer nemam koga drugog da me zaštiti i pokrije, osim Tebe. Vladičice, Majko Života, ne napuštaj me i ne preziri me!

Ti blagodaću Božijom znaš sve sudbine ljudske, spasi me, nedostojnog slugu Tvoga, jer si Blagoslovena u sve vekove vekova.

Amin.

Izvor: Sensa