Pravoslavni vernici 31. oktobra peoslavljaju Lučindan, praznik posvežen Svetom Luki, svecu koji je bio savremenik Isusa Hrista. SvetiLuka je osnovač hrišćanskog ikonopisa i zaštitnik lekara.

Rođen je u Antiohiji, uvršten je u 70 Hristovih apostola, jevanđelist je, a prema predanju bio je izuzetno obrazovan čovek koji je izučavao filozofiju, medicinu i živopis. Prema svetim spisima na putu u Emaus video je vaskrslog Gospoda.

Zajedno sa apostolom Pavlom je širio hrišćanstvo, a jevanđelje je napisao u 60. godini života. U spisima na starogrčkom i crkvenoslovenskom jeziku sveti Luka se “opisuje” kao „pouzdani lekar duše i tela”. Apostol Pavle ga je zvao "ljubljeni lekar".

Poštuje se kao zaštitnik medicine i farmacije, bolnica i apoteka, lekara, farmaceuta i bolesnika, mnogih porodica. Prema spisima, Sveti Luka je lečio besplatno, a veruje se da njegove mošti imaju posebnu moć. Neke porodice u Srbiji Lučindan proslavljaju kao krsnuslavu.

Za ovaj praznik se vezuju razni običaji, a jedan od najvažnijih je molitva. Na Lučindan se treba posebno moliti za zdravlje i mir, a jednu stvar treba izbegavati. Veruje se da na ovaj praznik posebno ne treba ulaziti u  svađe i konflikte, već se treba truditi da sačuvamo mir blagost, jer je prema predanju Sveti Luka bio blag i miran i uvek pomagao ljudima. I vi danas možete nekome učiniti dobro delo i tako širiti energiju mira i ljubavi.

Izvor: Sensa