Otac Tadej, jedan od najpoznatijih i najvoljenijih duhovnika među pravoslavnim vernicima, isticao je da posebnu pažnju treba posvetiti mislima - odakle potiče i njegova čuvena poruka - "Kakve su ti misli, takav ti je život."

U svesci Oca Tadeja pronađene su sledeće reči - "Pazi na svoje misli. Sve potiče iz misli, i dobro i zlo. Misao prethodi delu. Zemaljski zakoni ne kažnjavaju misli, već samo dela. Nebesni zakon kažnjava i misli, ne samo dela. Pazi na svoje misli. Ako je izvor čist i voda će biti čista. Ako su ti misli čiste i svetle i zdrave, sve što radiš biće blagosloveno. Pazi na svoje misli."

"Telo se hrani hranom, a duh - mislima." - govorio je Otac Tadej, ali šta učiniti kada se pojave negativne misli. One misli koje se javljau niodkuda, nasele se u našem umu i ne daju nam mira. Mnogi ljudi u savremenom, užurbanom svetu, punom oluja, izazova, iskušenja i previrenja, opterećeni su negativnim mislima i tako gube duhovni, unutrašnji mir.

Kako se izboriti sa njima? Otac Tadej je govorio - "Negativne misli koje se svima javljaju, treba što pre odstranjivati od sebe, jer kad se puste u srce, dohvate osećanja i sa njima se pomešaju, postaju opasnije i teže za odstranjivanje."

Odbacite negativnu misao čim se pojavi, zamenite je radosnim mislima, mislima o zahvalnosti na onome što je divno, lepo i blagosloveno u vašem životu. Otpusite ono što je negativno, i neka vašu dušu preplave osećaj lakoće u dubokog unutrašnjeg mira.

Izvor: Sensa