Poznata je izreka Oca Tadeja - "Kakve su ti misli, takav ti je život" Svedoci smo da nam lepe i pozitivne misli mogu obojiti ceo dan vedrim bojama. Kada razmišlajmo pozitivno imamo više energije, pred nama se otvaraju razne mogućnosti, pa čak i kada se pojave teškoće, pozitivne misli su tu da sve razbiste i poboljšaju.

Sa druge strane, kada nas "napadnu" negativne i pesimistične misli, osećamo se bezvoljno, razdraženo, one bude u nama neprijatna i negativna osećanja, počinjemo da zračimo negativnom energijom. Kada se pojave oakve misli, često nam se čini kao da ne možemo da ih se oslobodimo, javljaju se iznenada i roje se u glavi.

Šta da uradite kada se pojave negativne i opsesivne misli?

Sveti starac Pajsije Svetogorac jednom je rekao: "Misli kao avioni, koji lete iznad nas, ali ne mogu da nas se dotaknu sve dotle dok im mi ne izgradimo pistu za sletanje"

Mi smo bića slobodne volje, i samio biramo šta ćemo sa takvim pomislima. Reči Svetog Pajsija se tumače tako da treba da prepoznamo u negativnu pomisao sa iskrenošću i smirenjem, ali ne treba dugo da se bavimo njom, da se foksuiramo na stvari koje nas uznemiravaju i pustimo da ona raste u nama. Ne pravimo takvim mislima pistu puštajući ih da sleću u naša srca, niti se borimo protiv nje. Tu misao treba da osvestimo, da je prepoznamo, shvatimo da je negativna, a zatim da je otpustimo i oslobodimo se.

Budite odlučni da "isključite prekidač" negativnih misli i da započnete novi život uz pozitivniji način razmišljanja. Kao i kod svake nezdrave navike, potrebno je da budete odlučni i da se aktivirate. Odlučite da razmišljate pozitivnom, a negativnim msilima nemojte da se bavite dugo, prepuštajući se njenom uticaju - pustite je da zauvek ode od vas. Kada imate neke negativne misli koje se iču vas ili drugih, odlučite da ih zamenite moltivom, rečima ljubavi i radosti.

Izvor: Sensa