Pravoslavni vernici 25. novembra obeležavaju praznik koji je posvećen Svetom Jovanu Milostivom - svecu dobrote, kako ga simbolično nazivaju. Sveti Jovan Milostivi bio je patrijarh Aleksandrijski koji je živeo krajem šestog i početkom sedmog veka.

Rođen je na Kipru u kneževskoj porodici, a od malena je vaspitavan u hrišćanskom duhu. Njegova žena i deca su rano umrli, a on se posvetio veri. Poznat je po mislosrđu, blagoj naravi, krotosti, čovekoljublju i dobrim delima. Govorio je: "Ako želiš blagorodstva, ne traži ga u krvi nego u dobrodetelji, jer je to pravo blagorodstvo".

Smatrao je da Bog ne može njemu pomoći ako on ne pomogne drugima. U knjigama je zapisana priča da je jedna žena udovica zaustavila Svetog Jovana Milostivog pre služenja liturgije i počela da se žali. Đakoni su ga požurivali i govorili da ostavi tu ženu, pa da je posle liturgije sasluša. Sveti Jovan Milostivi odgovorio im je: "Ako ja nju sad ne saslušam, kako će onda Bog saslušati mene?"; i ostao je da razgovara sa ženom.

Jedna od njegovih najvećih vrlina bila je i sposobnost iskrenog praštanja. Jednom kada je prinosio svoj dar oltaru setio se reči Isusa Hrista - "ako prineseš dar svoj k oltaru i onde se opomeneš da brat tvoj ima nešto na te". Setio se da jedan klirik ima loš odnos sa njim, a onda je ostavio darove, prišao kliriku i zamolio ga za oproštaj, a onda se tek vratio oltaru.

Preminuo je na Kipru 620. godine, a njegove mošti prenete su najpre u Carigrad, potom u Budimpeštu i najzad u Presburg. sve hrišćanske crkve slave Svetog Jovana Milostivog i nazivaju ga svecem dobrote.

Na ovaj dan se veruje da posebno treba da razmilsimo o svojim dobrim delima i učimo se dobroti. Danas je prava prilika da podsetimo sebe koliko je važno da budemo dobri prema drugima, da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna, pa makar da ih saslušamo kada im je teško i potreban im je razgovor. Potrudite se da započnete krug dobrih dela jer se dobro dobrim vraća.

Jedan od najvažnijih običaja danas jeste da se pomirite sa ljudima sa kojima ste u konfliktu ili bilo kakvoj svađi. Oprostrite onima koji su vas povredili ili uvredili. Oproštaj ne mora da znači da treba da nastavite život sa tim ljudima, ali podrazumeva da će veliki teret pasti sa vašeg srca. Takođe, zatražite oproštaj onima koje ste vi povredili ili uvredili, to je melem za dušu. Oproštaj je lekovit i donosi blagostanje i sreću.

Izvor: Sensa