Kako da povratite svoju svetlost, energiju i sreću

To se može gledati kao univerzalni zakon – neko ne može da vam uzme energiju bez vašeg pristanka. Pristanak, u ovom slučaju, može doći u obliku ignorisanja teme, neznanja, nevinosti ili prećutkivanja. Primarni način da povratite ono što je vaše je da budete svesni toga – osetite šta pripada vama, a šta ne. Korektno prisećanje, naravno, nije uvek jednostavan zadatak. Psihički lopovluk počinje u detinjstvu, pre nego što postanemo svesni sami sebe.

Iz tog razloga, Jung je govorio o procesu individuacije – putu da postanemo kompletan pojedinac i vratimo se našem Ja. Dva osnovna elementa procesa individuacije su: bolje upoznavanje sa svojom senkom i povlačenje svojih projekcija koje ste usmerili ka drugima. Svaki put kada odbacite svoje samopouzdanje, snagu i inteligenciju, poklanjate ih nekom drugom. Kada svoje svetlo projektujete na druge, posebno na učitelje i druge ličnosti od autoriteta, oni ga rado primaju. Ali malo ljudi je spremno da ga vrati kada se probudite i postanete svesni dešavanja oko vas i krenete da preuzimate to svoje svetlo nazad. Taj čin u principu ne možemo nazvati krađom, jer to je od samog početka pripadalo vama. Postavite svesnu nameru i iz svog centra Svesnosti kažite: "Ono što je vaše – pripada vama. Ono što je moje – pripada meni."

Zašto moramo da negujemo svoje energetsko polje?

Jedan od poznatih ćigong instruktora je jednom rekao da postoje samo tri načina da se dobije energija: da se ukrade od drugih, da se evocira ili da se neguje. Krađa je najčešći način. Evokacija se javlja kroz molitvu „bogovima”. Treći način je negovanje vaše unutrašnje energije. Uzmite u obzir koliko smo energetski osiromašeni kao narod. Korišćenje najrazličitijih mogućih stimulansa je u porastu samo da bismo ostali budni. Radimo neumorno, ogromna količina vremena i energije nam odlazi na društvene mreže i velika većina nas živi u stanju hroničnog stresa i umora i to uveliko vrši dodatni pritisak na naše nadburežne žlezde. Da li je onda čudno što smo svi postali energetski vampiri koji se uzajamo hrane energijama?

Kako negovati svoju životnu energiju

Koliko god da vas neko iscrpljuje ipak postoje metode za gajenje i oporavak naše energije i životne sile. Ćigong i Nei Gong predstavljaju ogromne teoretske sisteme i prakse osmišljene da otvore vaše telo i negujuenergiju. Ova oblast je ogromna i ako ste novi u ćigongu, najbolje bi bilo da nađete lokalnog praktičara koji će vas sa lakoćom uvesti u ovu praksu, koja se u mnogim ćigong sistemima zove se Zhan Zhuang, ili stajanje kao drvo. Kroz ovu praksu naučićete kako da poravnate držanje, spustite um u svoje telo i konsolidujete svoju energiju ili qi.

Često se koristi i termin “zaštita” od energestkih termina. Međutim ovaj termin nas odmah asocira na strah, tenziju i povlačenje. A opet, strah je najčešće glavni nutrijent energetskimvampirima. Zbog toga je važno da budemo ukorenjeni u svom centru, otvoreni i slobodni. Nesvesne i potisnute emocije nam otežavaju da ostanemo konstantno u stanju neutralnosti. Prvo moramo da naučimo da budemo svesni dašavanja u nama i oko nas. Ako nismo svesni šta se dešava, sa lakoćom ćemo upasti u zamku emocionalnog vampira.

Šta možete da uradite kada primetite energetskog vampira u vašem prisustvu?

Evo nekoliko metoda sa kojima vredi eksperimentisati:

• uzemljite se;
• nasmešite se u svom srcu i pokušajte da se razvedrite što je moguće više;
• stavite jednu ili obe ruke preko pupka; ovaj položaj ruke stvara energetski pečat;
• posedujte svoj prostor (svako ima energetsko polje oko sebe); kada se ukorenite u svom prostoru, velike su šanse da odolite i odbijete sve potencijalne napade.

Izvor: Sensa