Čuveni srpski akademik, profesor i psihijatar Vladeta Jerotić ostavio je iza sebe riznicu bogatih psiholoških dela koja govore o raznim aspektima života, izazovima, dilemama, odnosima...

U svojoj knjizi "O braku" profesor Jerotić napravio je listu od 7 različitih načina kako muškarac posmatra ženu:

To su sažaljiv pogled, nežan ili duže gledanje, potcenjivački, požudan pogled, uplašen, ravnodušan i poslovni pogled.

Kako je napisao u knjizi "O braku", Vladeta Jerotić je napravio ovu podelu na osnovu iskustva iz psihoterapije, ali i preispitujući samog sebe.

Od svih ovih tipova samo jedan je onaj najbolji koji ukazuje na dobrog partnera i ljubav za ceo život. Reč je o nežnom pogledu, onom koji dugo traje.

"Nežan pogled (i duže gledanje) muškarca na ženu, verovatno je najpoželjniji jer je najbliži onom idealu muškarca koji očekuje da kroz gledanje (duže gledanje!) jednog lepog dana vidi ženu. Ovo je prilika da je muškarac zavoli, i, možda, trajno voli (eto srećnog braka!). Nežni (prvi) pogled muškarca na ženu, ukazuje na srećno provedeno rano detinjstvo sa majkom koja je volela i muža i dete, i bila voljena." - istakao je Vladeta Jerotić.

Izvor: Sensa