Emotivna inteligencija je jedan od temelja zdravog odnosa koja može mnogo da doprinese stepenu zadovoljstva u vezi kao i njenom trajanju. Predstavljamo vam 10 stvari koje emotivno inteligentne žene rade drugačije u svojim romantičnim vezama.

1. Komuniciraju otvoreno i iskreno
Žene sa visokim nivoom emotivne inteligencije imaju jako dobreko munikacione veštine. One ne izbegavaju konflikt i ne izbegavaju teške teme. otvoreno kumuniciraju partner kada im nešto smeta ili ako im je potrebna podrška. Ne očekuju da im partner čita misli i pogađa koje su njihove potrebe. Takođe, one slušaju svog partnera – praktikuju aktivno slušanje. Postavaljaju pitanja kako bi razumele perspektivu partnera čak i ako se sa određenim stanovištem ne slažu.

2. Potrebni su joj trenuci samoće
Emotivno inteligentna žena ceni svoje trenutke samoće i uživa u sopstvenom društvu. Trenuci samoće su joj neophodni kako bi osnažila svoju konekciju sa sobom ali i kako bi energizovala i vezu sa partnerom.

3. Ne plaši se uspona i padova
Emotivno inteligentna žena zna da svaka veza ima svoje uspone i padove. Ne paniči kada veza zapne ili kada izađe iz faze “medenog meseca”. Emotivno inteligentna žena zna i da mnogi drugi faktori utiču na vezu: stres, posao, okolnosti… Ona zna da svaka faza ima početak i kraj i ima poverenje u sebe i svog partnera da će prebroditi i teške trenutke.

4. Oslanja se na sebe
Žene sa visokom emotivnom inteligencijom znaju da su na kraju svega one same odgovorne za svoje emocije, misli i sreću. Ovo ne znači da se ne oslanjaju na partnera kada im je potrebna podrška ili pomoć, samo znači da su svesne svoje odgovornosti za sopstvenu sreću.

5. Praktikuju zahvalnost
Zahvalnost je važan deo emotivne inteligencije. Ove žene su svesne svega što je dobro u njihovim životima i zahvalne su na tome. Ne jurcaju za sledećom”nagradom”. Prisutne su u sadašnjem trenutku i tu su sigurne i uzemljene.

6. Ima jaka i stabilna prijateljstva
Žene sa razvijenom emotivnom inteligencijom ulažu u svoja prijateljstva – prijatelji us im izuzetno važni i one posvećuju i vreme i pažnju svakom od njih.

7. Otvorena je za fidbek
Jedna od odlika žena sa razvijenom emotivnom inteligencijom jeste da nisu defanzivne kada je konstruktivna kritika u pitanju. Otvorena je da sasluša i tuđa mišljenja ali uzima u obzir i ko je izvor određenog stava. Neće je poljujati kritika ili nepovoljan fidbek – uzeće ih u obzir i razmoriti svesna svojih vrednosti.

8. Ima postavljene zdrave i jasne granice
prema partner ima postavljene zdrave granice i ohrabruje i njega da postavi svoje. Zna da su zdrave granice važne za snažan partnerski odnos.

9. Prihvata promene
Ona zna da ne može da se raste i razvija bez promena. Uvek je otvorena za nova iskustva i samostalno i sa partnerom.

10. Ne očekuje idelanu vezu
Ona ne očekuje savršenstvo u odnosu. Ona ceni iskren i relan odnos.

Izvor: Sensa