Numerolozi ističu da svaki broj u našem životu ima posebno značenje, simboliku i uticaj na sudbinu. Ovde se posebno ističu brojevi u datumu rođenja, jer se smatra da oni najviše utiču na naš životni put. Sigurno ste čuli da postoje srećni i nesrećni brojevi. Veruje se da je jedan od srećnijih brojeva 7, a onaj koji privlači lošu sreću broj 13. Međutim, malo ko zna da postoji zlatni broj. Svako od nas ga ima, a numerolozi smatraju da je on amajlija, broj koji nam može pomoći u budućnosti.

Da biste izračunali svoj zlatni broj, prvo morate da izračunate lični broj prema datumu rođenja. Saberite sve brojeve iz datuma rođenja dok ne dobijete jednocifren. Na primer: Datum rođenja - 24.11.1968. 2 + 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 6 + 8 = 32 - 3 + 2 = 5 - ovo je vaš lični broj .Saberite lični broj sa brojem 7 koji se smatra najsrećnijim brojem među prostim brojevima.

5 + 7 = 12 Dobijeni broj je veći od 9, pa se rezultat takođe svodi na jednostavan jednocifren broj sabiranjem njegovih cifara.
1 + 2 = 3 U ovom slučaju zlatni broj je Trojka. Šta ovo znači?

Zlatni broj treba koristiti u odlučivanju i na njega posebno obratiti pažnju u svakoj situaciji kako biste privukli sreću, savetuju numerolozi. Na primer, ako je vaš zlatni broj Trojka i imate ozbiljan posao na umu, započnite ga 3. marta (trećeg dana trećeg meseca u godini) ili uputite važan poziv u 15:33. Takođe, kada imate dilemu i neodlučni ste, dajte prednost trećoj opciji. Zlatni broj možete primeniti u svakodnevnim životnim situacijama. Kada počnete da primećujete sve češće svoj zlatni broj, na primer na tablicama automobila, kućnim brojevima ili na satu, to znači da ste na dobrom putu.

Numerolozi smatrajud a je zlatni broj indivisualni talisman za sreću, neka vrsta amajlije svakog od nas. Izračunajte vaš i iskoristite ga u budućnosti.

Izvor: Sensa