Još su drevni narodi tražili značenja među simbolima i koristili različite metode za predviđanje budućnosti. Tako je nastala hiromantija- tumačenje sudbine na osnovu linija na dlanu. Poznato je da su linije na dlanovima jedinstvene, svaki čovek ima svoju unikatnu „šaru“ stoga se veruje da je upravo tu „zapisano“ kakav će vam život biti.

Linija života

To je prva, polukružna linija najbliža palcu. Kada linija života počinje na ivici dlana - to ukazuje na odlučnost karaktera, ako počinje u obliku lanca, upućuje na to da je osoba previše zavisna od drugih. Što je duža linija života i izraženija, to je osoba izdržljivija i energičnija. Ako je kratka, to ne znači kratak život- takvi ljudi mogu doživeti starost, ali nemaju fizičku izdržljivost.

Kako se predviđa budućnost na osnovu linija na dlanu
Shutterstock 

Linija glave

To je najvažnija linija na ruci. Ukazuje na snagu našeg razmišljanja, stepen razvoja intelekta. Počinje između palca i kažiprsta, prelazi preko dlana i završava se približno ispod domalog prsta. Što je duža linija glave, osoba složenije razmišlja i ima razvijeniji intelekt. Razgranati kraj linije uma govori o kreativnosti osobe i njenoj sposobnosti da dođe do originalnih ideja. Kada se na samom početku linija života poveže sa linijom glave, što je njihov zajednički segment duži, to je osoba opreznija, osetljivija i nesigurnija. Takvi ljudi malo postižu u životu i nisu u stanju da sami donose odluke. Kontakt linije glave sa linijom života ukazuje na oprez. S druge strane, ako linija života nije povezana sa linijom glave, to govori o ranom razvoju i odlučnosti.

Linija sudbine

Počinje od sredine dlana i ide ka srednjem prstu koji simboliše planetu Saturn. Ako vaša linija sudbine počinje od zgloba i dopire do samog srednjeg prsta, to je znak da ste nezavisni i da ćete imati uspeha i da ćete moći da ostvarite svoje ciljeve.

Linija srca

Nalazi se iznad linije glave. Upravlja našim emocijama i pokazuje kako osoba saoseća sa drugima. Što se više linija srca uzdiže do brda Jupitera (početka kažiprsta), što se više grana, to je bolje za osobu, jer znači bogatstvo, uspeh, priznanje. Ako se linija srca spoji sa linijom glave i linijom života, veruje se da je to veoma loš znak.

Linija srca koja prolazi visoko, ukazuje na impulsivnu, ljubomornu osobu. Ako je jasna, simboliše plemenitost i velikodušnost, što je vijugavija, osoba je emotivnija. Slaba linija srca ukazuje na osetljivu prirodu. Ukoliko je linija srca niska, onda je osoba sposobna za duboka osećanja. Što je linija srca kraća, osoba ima poteškoće da izrazi svoja osećanja.

Izvor: Sensa