Čuveni mistik, pesnik i književnik Rumi ostavio nam je brojne mudre poruke kojih se i danas možemo pridržavati i koristiti u svakodnevnom životu. Kada su učenici zapitali Rumija šta su otrov, strah, mržnja, ljutnja i zavist, on im je odgovorio sledeće:

Šta je otrov?

- Otrov je sve što prevazilazi vaše potrebe. Otrov može biti snaga, bogatstvo, ego želje, pohlepa, lenjost, ljubav, ambicija, mržnja, ili bilo šta drugo.

Šta je strah?

- Averzija prema neizvesnosti. Ako prihvatimo neizvesnost, ona postaje avantura.

Šta je zavist?

- Odbijanje dobrote u drugima. Ako uvidimo tuđu dobrotu, ona će postati inspiracija.

Šta je ljutnja?

- Ne prihvatanje stvari koje su van naše kontrole. Ako ih prihvatimo, to postaje krotost.

Šta je mržnja?

- Odbijanje osobe kakva jeste. Ako osobu prihvatimo bez ikakvih uslova, mržnja će se pretvoriti u Ljubav.

Dželaludin Rumi (1207 - 1273)

Izvor: Sensa