Teškoće se mogu dogoditi u svakom trneutku života, baš svakom čoveku, ali od nas zavisi da li ćemo ih zadržati u životu, umnožiti ili zauvek pustiti. Prema legendi i prili, jedan drevni mudrac je rekao - "Kada se čovek sve više udubljuje u nevolje i probleme, to će ih više imati."

Naše misli se materijalizuju u našu stvarnost. Osoba koja čak u teškim životnim trenucima ima optimizam, veruje da će sve biti dobro i nada se, lakše se suočava sa neuspesima u životu, manje ih ima i sa lakoćom ide kroz život. Sa druge strane osoba koja stalno razmišlja negativno, žali se i očajava, privlači sve više negativnosti i teško pronalazi rešenja za komplikovane situacije u životu.

Na primer, devojka koja nema sreće u ljubavi i stalno razmišlja o tome kako je nesrećna, usamljena i kako nikako ne može da pronađe pravu osobu za sebe, ona počinje da gubi samopouzanje, nedostaje joj energija, sumnja u sebe i tako odbija sreću koja bi joj možda pokucala na vrata života da je optimističnija.

Osoba treba da se pozitivno prilagodi tokovima i promenama života - tada će joj biti lakše da postigne svoje ciljeve i postane jača, uspešnija, čak i kada sve u životu ne ide onako kako bi želela.

Kako mudrac napominje - "Sve u našem životu nastalo je od moćnih misli."

Izvor: Sensa