U nekim kulturama krvna grupa može otkriti tajne o karakteru i temperamentu ličnosti, a postoji i zanimljivo tumačenje karme na osnovu vapšeg tipa krvne grupe. Šta krvna grupa može da kaže o vašoj prošlosti, budućnosti i karmičkom zadatku? Pronađite svoju i saznajte:

A krvna grupa - Glavni karmički zadatak ljudi sa ovom krvnom grupom je poznavanje sveta i prenošenje znanja i informacija na sledeće generacije. Ljudi sa krvnom grupom A rađaju se da bi širili važne informacije širom sveta. Oni su pažljivi, imaju dobro pamćenje i hrabrost da sprovedu u delo savete i uputstva drugih. Sa prvom krvnom grupom rađaju se veliki putnici i naučnici. Vole da proučavaju ono što do sada nije proučeno kako treba. Njihov najviši zadatak je da istražuju, jer su upravo ljudi sa prvom krvnom grupom lideri koji stalno žele da napreduju.

B krvna grupa - Ovi ljudi su rođeni sa ne najboljom karmom. Njihov glavni zadatak je da brinu o nekoj osobi ili grupi ljudi. Na taj način će moći da zatvore svoje karmičke dugove. Ako se dobro ophode prema ljudima, njihova karma će početi da se izjednačava i vraća u normalu.Takođe, sudbina postavlja posebne zadatke ljudima sa drugom krvnom grupom u oblasti rada. Njima je najbolje dati vrstu posla koja uključuje neposrednu korist za određenu osobu ili grupu ljudi.

AB krvna grupa - Glavni karmički zadatak ljudi sa AB krvnom grupom jeste da izaberu prioritete i dobar pravac u svom životu, kao i da ga uvek cene. Najvažnija stvar za ove ljude je posvećenost onome što vole da rade više od bilo čega drugog. Takođe, njihov važan zadatak je da održe optimizam i pomognu drugima u prevazilaženju apatije i negativnosti. Stručnjaci iz oblasti bioenergije takvim ljudima snažno savetuju da održe prošla obećanja.

0 (nulta) krvna grupa - Ovo je posebna krvna grupa, najređi ljudi na svetu. Glavni zadatak ovih ličnosti je da postanu mentori za jednog ili više prijatelja, poznanika, rođaka. Takvi ljudi dobro znaju šta žele od života, a mogu i pomoći drugima u postavljanju ciljeva. Takođe, važan zadatak ovih jedinstvenih ljudi je da budu u harmoniji sa Univerzumom i svetom u celini. Rođeni sa nultom krvnom grupom ne bi trebalo da unose negativnost i mržnju, zavist i bes. Ako oni vladaju pozitivnom energijom, sve se menja nabolje.

Izvor: Sensa