Pravoslavna priča o dobrom i lošem semenu otkriva zašto je važno ne hvaliti se dobrim delima koje smo nekome drugom učinili.

Učenici su došli kod starca i upitali ga:

- Zašto loše naklonosti lako ovladaju čovekom i dugo ostaju u njemu, dok se dobre teško usvajaju i lako ih čovek izgubi?

Strac nije odgovorio, već ih je upitao - "A šta će se desiti ako zdravo seme ostavimo na Suncu, a bolesno posadimo u zemlju?" – upita ih starac.

Učenici su mu odgovorili:

- "Dobro seme koje ostane bez podloge će uginuti, a loše će izrasti i dati plodove."

- "Tako postupaju i ljudi", - reče im starac. - "Umesto da tajno čine dobra dela, i da duboko u duši sade dobro seme, oni ih svima pokazuju i na taj način gube. A svoje grehove i nedostatke, obrnuto, čuvaju skrivene u duši da ih drugi ne bi videli. Oni tamo duboko urastaju i uništavaju čovekovo srce."

Izvor: Sensa/Svetosavska zona