Otac Tadej, pravoslavni duhovnik čije se poruke i saveti i danas slušaju, imao je čuvenu i mnogima poznatu izreku -  "Kakve su ti misli, takav ti je život!" Često zaboravljamo da svojim mislima, pa potom svojim rečima i postupcima oblikujemo svoju stvarnost. Na taj način utičemo na sebe, ali i na druge ljude.

Kojim onda mislima treba da zračimo da bi dobro bilo i nama i ljudima oko nas?

"Svaki naš postupak prema svakome, od unutrašnjeg porodičnog kruga, svuda gde god da se nalazimo, uvek treba da smo iskreni. Zračimo mir tišinu, ljubav, i onda smo omiljeni. Mi svojim mislila privlačimo i odbijamo i neprijatelje i prijatelje, i rođene i bližnje, svojim mislima sopstvenim, Ljudi malo obraćaju pažnju na to i zbog toga se mnogo strada." - rekao je Otac Tadej.

Otac je isticao da sve potiče od misli, i dobro i zlo. I da je vađžnod a u sebi negujemo dobre misli,a da se negativnim i lošim ne bavimo. Koliki je uticaj naših misli na sve, kao pojedinca, istakao je sledećim rečima:

"U nama je božanska energija, božanski život, mi to ne shvatamo. Svojim mislima mnogo utičemo, možemo biti veliko dobro ili veliko zlo - zavisi od naših misli i naših želja. Svojim mislima mirnim, tihim i punim dobrote, utičemo i na sebe i na druge, zračimo tim mirim svuda okolo i u porodici, i okruženju i u državi i svuda. Ne samo na zemaljskoj kugli, i u vasioni. Znači onda smo trudbenici na njivi Gospodnjoj i stvaramo nebesku harmoniju. Božansko je da se mir i tišina svuda šire. Bolje je da budeš dobar čovek radi svog dobra, čoveče."

Neka naše misli budu mirne, pozitivne i radosne, tada će sve oko vas biti mirno, pozitivno i puno radosti.

Izvor: Sensa