Afirmacije su pozitivne fraze, rečenice ili izreke koje nas motivišu, podižu samopouzdanje i optimizam, podsećajući nas da je život mnogo jednostavniji i lepši ako stvari posmatramo iz svetlije perspektive. Izgovaranjem afirmacija ne stvarate magiju i neće se dogoditi čudo, ali ćete sebe ohrabriti svakodnevno da budete najbolja verzija sebe, da budete svoji i da osvestite da možete da ostvarite vlastite snove.

Donosimo vam 3 zanimnljive kartice sa određenim simbolima, a iza svake se krije afirmacija. Izaberite jednu karicu i pročitajte pozitivnu afirmaciju za sebe, za srećan 28. mart 2023. godine.

Ako ste izabrali karticu broj 1 - Otpuštam prošlost, uklanjam brige o budućnosti i otvoreno primam iskustvo sadašnjeg trenutka.

Ako ste izabrali karticu broj 2 - Slobodno dajem i primam bezuslovnu ljubav - kako samom sebi, tako i drugima.

Ako ste izabrali karticu broj 3 - Imam hrabrost I upornost da savladam svaki izazov sa kojim se suočim.

Izvor: Sensa