Ako ponavljate pozitivne afirmacije, posebno izgovarajući ih naglas, možete trenirati svoj um da veruje u svoje sposobnosti i snage. Ovo će vam pomoći da vremenom izgradite samopouzdanje.

Pozitivne afirmacije pomažu da pomerite fokus sa negativnog samogovora na pozitivne izjave koje osnažuju. Kada izgovaramo pozitivne rečenice u sadašnjem vremenu utičemo na promenu perspektive i uonismo optimizam u svoj pogled na sebe i svet.

Donosimo vam 3 kartice sa simbolima, a iza svake se krije afirmacija. Izaberite jednu karicu i pročitajte poruku za 23. maj 2023. godine.

Ako ste izabrali karticu broj 1 - Dozvoljavam sebi da se moj glas čuje, da izrazim svoje misli i predstavim svetu svoju viziju.

Ako ste izabrali karticu broj 2 - Otvaram se za stvari koje se odvijaju u moju korist. Otvaram se za iszobilje. Otvaram se za svoje više JA.

Ako ste izabrali karticu broj 3 -  Sa svakim udahom unosim sve više zahvalnosti u svoj život. Zahvalna sam za današnji dan i milost koju dobijam.

Izvor: Sensa