Ako ponavljate pozitivne afirmacije, posebno izgovarajući ih naglas, možete trenirati svoj um da veruje u svoje sposobnosti i snage. Ovo će vam pomoći da vremenom izgradite samopouzdanje.

Pozitivne afirmacije pomažu da pomerite fokus sa negativnog samogovora na pozitivne izjave koje osnažuju. Kada izgovaramo pozitivne rečenice u sadašnjem vremenu utičemo na promenu perspektive i uonismo optimizam u svoj pogled na sebe i svet.

Donosimo vam 3 kartice sa simbolima, a iza svake se krije afirmacija. Izaberite jednu karicu i pročitajte poruku za 24. maj 2023. godine.

Ako ste izabrali karticu broj 1 - Svet posmatram sa srcem punim ljubavi- ja jesam ljubav. Očarana sam životom.

Ako ste izabrali karticu broj 2 - Prihvatam ljude bez prosuđivanja i otvorena sam za perspetive drugih ljudi.

Ako ste izabrali karticu broj 3 -  U meni vlada mir koji me odvaja od drame. Osećam milost svuda oko sebe.

Izvor: Sensa