Postoje trazličite definicije blizanačkih duša. Neki kažu da je to druga polovina naše duše. Neki veruju da su to dve duše kojima je predodređeno da jedna drugoj pomažu u životu.

Kakvu god definiciju da prihvatite, blizanačke duše predstavljaju dve osobe koje imaju izrazito jaku i važnu duhovnu povezanost. Njihove duše se često neobjašnjivo snažno privlače.

Odgovorite na 19 pitanja i u nastavku ćete dobiti odgovor na pitanje “Da li je on moja blizanačka duša?”

1) Kada ste se prvi put sreli imali ste osećaj da se već dugo poznajete ili da ga znate od ranije? 

A. Apsolutno!
B. Možda. Nisam sigurna.
C. Ne.

2) Da li osećate da možete da se potpuno otvorite?

A. Da, mogu sve da mu kažem.
B. Modu da mu poverim neke stvari.
C. Ne.

3) Da li osećate da je ova osoba vaš najbolji prijatelj i učitelj?

A. Da, i jedno i drugo!
B. Jedno od ta dva.
C. Ni jedno ni drugo.

4) Da li stalno osećate povezanost, čak i kada niste fizički zajedno?

A. Definitivno.
B. Ponekada.
C. Ne.

5) Da li se osećate “kao kod kuće” kada ste sa ovom osobom?

A. Da!
B. Ne baš toliko opušteno.
C. Nimalo.

6) Da li ste osetili intenzivnu povezanost istog trenutka kada ste se sreli?

A. Da, osetila sam snažnu vezu!
B. Nisam sigurna.
C. Nije bilo baš tako.

7) Da li dopunjujete jedno drugo i da li vam ta osoba pomaže da se razvijate?

A. Da, apsolutno.
B. Do izvesne mere.
C. Ne.

8) Da li delite zajedničku životnu svrhu i viziju?

A. Apsolutno!
B. Donekle…
C. Ne, imamo različite vrednosti.

9) Da li se osećate sigurno u društvu te osobe i da li možete da budete autentični?

A. Da, potpuno slobodno i priridno!
B. Ne do kraja.
C. Ne.

10) Da li su vase slabosti i snage komplementarne?

A. Da, dopunjuju se.
B. Neke da, neke ne.
C. Nimalo.

11) Da li možete da razrešite konflikte i nastavite dalje?

A. Da, uvek.
B. Ponekada.
C. Ne, uvek se raspravljamo.

12) Da li osećate da se vaše granice i lični prostor poštuju kada ste sa ovom osobom?

A. Da!
B. Retko kada.
C. Nikako.

13) Da li mate osećaj da možete jedno drugom da čitate misli?

A. Da, apsolutno!
B. Nisam baš sigurna.
C. Ne znam ni kako bi to moglo daizgleda.

14) Da li imate utisak da ste jedno drugom kao ogledalo?

A. Definitivno!
B. Ne baš često.
C. NImalo.

15) Da li im često skrećete pažnju na njihove mane i oni vama na vaše?

A. Da!
B. Retko kada.
C. Nikada.

16) Da li biste svoju vezu opisali kao intenzivnu i nabijenu emocijama?

A. Baš tako!
B. I ne baš.
C. Nimalo.

17) Da li imate ili ste imali sličnu vezu sa još nekom osobom u životu?

A. Ne na ovaj način.
B. Jesam sa nekoliko ljudi.
C. Imam iste veze sa ljudima.

18) Da li ste inspirisani da budete bolja osoba kada ste sa tom osobom?

A. Stalno!
B. Ponekada.
C. Nikada.

19) Da li imate osećaj da su izuzetno učestali sinhroniciteti kada ste sa tom osobom?

A. OH, da!
B. Povremeno se dešava…
C. Ne sećam se.

Rezltati:

Najviše odgovora pod A
Čestitamo! Osoba sa kojom ste je najverovatnie vaša blizanačka duša. Njihova duša služi vašoj kao ogledalo i biće od suštinske važnosti za vaše iskustvo u ovom životu.
Da, on je osoba za sebe ali vi imate neverovatan osećaj da je ta osoba neka verzija vas samih. Razumete se i poznajete na dubokom, instinktivnom i egzistencijalnom nivou bez ozira što se tek skoro sreli.
Prirodno je da osećate ovako jaku povezanost jer ste izuzetno slični, a razlike koje imate se dopunjuju. Shvatite ovo kao poklon univerzuma, jer nema svako prilike u životu da sretne svoju blizanačku dušu.
Blizanačka duša vam pruža osećaj stabilnosti i sigurnosti, dok vas istovremeno podstiče da budete najbolja moguća verzija sebe.

Najviše odgovora pod B
Postoji dobra šansa da ste sreli svoju blizanačku dušu ali ne može da se kaže sa aspolutnom sigurnošću.
Iako vaši odgovori ukazuju i na da i na ne – moramo da budemo svesni da su odnosi između ljudi kompleksni i beskrajno iznijansirani. Zato u ovom slučaju morate da verujete i svojoj intuiciji.
Obratie pažnju na to kako se zaista osećate i kakvu vezu imate sa tom osobom.

Najviše odgovora pod C
Sve ukazuje na to da osoba koju ste sreli nije vaša blizanačka duša. Ali ne posustajte. Ona je tamo negde i kada se budete sreli – znaćete da je to to!
Ali i bez blizanačke duše imate uvek prostor za lični rast i razvoj!

Izvor: Sensa