Kada se ciljano i svesno bavimo našim precima, to je jedan dubok i zanimljiv proces, u kome imamo priliku da prigrlimo svoje pretke sa poštovanjem, u miru i ljubavi i na taj način promenimo porodičnu i predačku dinamiku. Kada postignemo unutrašnjimir i emitujemo ljubav, mi uklanjamo mnogo prepreka ka ličnom razvoju. Zato je škola integrativne fraktalnosti „Iskon” oformila novu tehniku koja objedinjuje fraktalnicrtež i znanja koja kroz porodične konstelacije dobijamo o predačkim uticajima. Iako integrativni fraktalni metod za isceljenjepredačke linije sadrži osnove dve snažne i moćne altake za rast i razvoj, u pitanju je potpuno nova vrsta umetničke terapije, koja polaznicima pomaže da kroz iskustvo crtanja prepoznaju i osveste loše porodične obrasce, i da ih uz pomoć boje, linije i energije fraktalnog crteža na nežan i dubok način poboljšaju i otpuste. O svemu ovome pričamo sa Spomenkom Divljan, jednom od osnivača i predavača škole integrativne fraktalnosti „Iskon”.

Pročitajte još:

Crtanje fraktala: alat za promenu našeg unutrašnjeg stanja

Fraktalna metoda analitičke dijagnostike: kako crtež može da aktivira intuitivnu svest i pomogne duhovni razvoj

Recite mi nešto više o školi integrativne fraktalnosti, kako se može povezati sa Tanzilijinim metodom i šta sve u okviru škole postoji?

Škola integrativne fraktalnosti „Iskon” nastala je kao potreba da se znanja njenih predavača integrišu i da tako integrisana budu od koristi i na korist svim učenicima koji pohađaju ili će pohađati ovu školu. Sve četiri učiteljice ili voditeljke programa škole „Iskon” imaju sertifikate određenih nivoa kod Tanzilije Polijahtove, koja je poznata na našem podneblju kao neko ko je doneo prva znanja o metodi fraktalnog crtanja – pre nekih šest godina na prostore Hrvatske i Srbije, a sada se to kao metod proširilo i na Crnu Goru, Bosnu, Hercegovinu, Sloveniju, pa i šire.

Škola „Iskon” znanja iz oblasti fraktalnog crtanja osnažuje znanjima iz oblasti neuronauke, kvantne fizike, zvanične i alternativne psihologije, posebno art psihologije, zatim značenjem simbola, arhetipova, simbola svete geometrije, brojeva... Dakle, škola „Iskon” zahvata širok prostor mnogih znanja i tehnika koje nam obezbeđuju da čoveka vidimo kao celovito biće, na holistički način, i da kroz integrativni fraktalni metod, obezbedi širu sliku od one koje nudi samo jedan metod, poput fraktalnog crtanja. Time se otvara mogućnost da se čovek osnaži, stvori jasnije predstave o svojim mogućnostima i granicama, ojača samopouzdanje, otkrije nove veštine i talente, lakše reši životne dileme i ambivalencije i oslobodi se blokada.

Kako da znamo da li neka od uverenja, strahova, emocija i odluka koje donosimo potiču od nas samih ili su deo nesvesnog nasleđa naših predaka?

Za čoveka koji ima emocije sa kojima teško izlazi na kraj često je nebitno da li je u pitanju nasleđe njegovih predaka ili samo njegov emotivni prtljag ili teret. Kroz integrativan fraktalni metod mi tragamo za odgovorima iz pozicije nekog ko želi da pomogne sam sebi. Često nas to traganje dovodi u odnose i drugačija sagledavanja i predačke linije, prepoznavanje obrazaca kojima su se određeni problemi ranije u porodici rešavali i onda, sa tim informacijama možemo i kod nas prepoznati obrasce koji su kroz naše pretke putovali ka nama.

Na tom energetskom putovanju može se otkriti da određene osobe u svakoj generaciji nisu bile porodično ili profesionalno realizovane, takođe, ako je bilo samoubistava, tragičnih događaja, sve su to stvari koje energetski putuju do nas. Mi sami u svojoj energetskoj sferi nosimo mnogo toga nakupljenog i zato je važno da nađemo način da to rešimo, jer svaka generacija (i pojedinci u toj generaciji) ima priliku da u sebi dekodira, tj. poništi taj obrazac, da ga očisti i postavi na jedan viši nivo i preda novi, zdraviji obrazac budućim generacijama. Da li su određena negativna uverenja, strahovi i obrasci naši ili nasleđeni, u krajnjem slučaju je nebitno ako ih već nosimo u sebi kao teret.

Konstelacije dosta toga razjašnjavaju kada je u pitanju emotivni teret naših predaka. U školi integrativne fraktalnosti „Iskon” došli ste na ideju da spojite ove dve moćne alatke. Možete li nam reći nešto više o tome?

S obzirom na to da znamo da fraktalno crtanje koristi boju i liniju kao svoje alate, da bi čovek napravio ličnu promenu na jedan nežan i dubok način, dobili smo ideju da ovu tehniku integrišemo sa znanjima konstelacija i napravimo jedan zanimljiv program predačke linije kroz fraktalni crtež koji nije u osnovi Poredak ljubavi nego rad sa precima kroz fraktalni crtež. Tokom ovog programa obrađujemo 7 tema, i ovaj program je ponuđen polaznicima škole kao fakultativni program.

Pored ovog fakultativnog programa postoje i mnogi drugi, koje polaznici biraju po svojim potrebama i interesovanjima. Kroz „predački” program učesnici rade na portretu svoje porodice, bave se simbolikom, bave se krugom predaka, porodičnim stablom, otvaraju ženski liniju i rad na ženskim energijama (naši polaznici su uglavnom žene, postoji i program rada sa muškim energijama) i poslednja radionica je 7 generacija predaka, gde polaznici idu korak po korak, bave se prvo svojom porodicom, porodicom porekla, članovima porodice koje poznaju, radi se i na članovima koje ne poznaju lično, ali se o njima ispredaju priče, pa dolazimo do završetka ciklusa 7 koji je vrlo važno mesto, jer broj 7 ujedno predstavlja i završetak jednog ciklusa kome sami pripadamo. Na ovaj način mi zaokružujemo uticaj energetske porodične linije, predačke linije na naš život, tako što ih dekodiramo crtanjem, bojenjem, sagledavanjem simbolike, menjanjem određenih pozicija, promišanjem i korišćenjem određenih boja koje deluju reaktivirajuće na stanje ili obrazac koji želimo da menjamo.

Kako izgleda fraktalna škola roditeljstva i koji se problemi mogu rešiti ovom metodom?

Jedan od programa u školi koji se zove „Škola za roditelje, porodični fraktali” namenjen je kompletnoj porodici koja je u ovo vreme digitalne revolucije i brzog, savremenog načina života sve ugroženija. Ko prati decu i bavi se decom, ko prati porodicu i bavi se porodicom, razumeće da se ova radionica trudi da podrži i učvrsti porodicu u zajedništvu, u kreativnosti u kojoj učestvuju svi njeni članovi, ali i podržava roditelje da kroz svet fraktalnog rada ostvaruju kvalitetne međusobne odnose.

Na ovaj način mi prolazimo set različitih fraktalnih crteža, kroz određene linije i boje koje usavršavaju roditeljske veštine u trenucima kada roditelji treba da pomognu deci da prevaziđu određena razvojna stanja, krize kao što su strahovi, nizak nivo samopouzdanja, povučenost, stidljivost, fobije. Ovom metodom se vrlo lako mogu poboljšati postignuća u školi i menjati određena ponašanja u željenom pravcu. Ipak, čini se da je najdragoceniji uticaj ove radionice upravo na roditelje, jer čim se roditeljski odnosi poboljšaju i učvrste, deca od toga imaju velike benefite, naročito deca do dvanaeste godine, a sa sigurnošću deca do sedme godine.

Koliko su jake energetske veze sa našim precima i kako da ih osvestimo?

Koliko su jaka predačka dešavanja u okviru same porodice zavisi i od dešavanja u okviru same porodice, intenziteta događaja u prošlosti, ali zavisi i od nas kao od bića koja se manje ili više uklapaju u porodični kod. To takođe zavisi i od prirode naših ličnih karmičkih zadataka u ovom životu. S obzirom na to da smo mi ti koji biramo porodični kontekst u koji dolazimo, rada sam da verujem da energetski kod u koji na rođenju svesno ulazimo nama na neki način i pogoduje i, koliko god to ponekad neobično zvučalo, da nam i prepreke sa kojima se suočavamo daju prostor i ideje da realizujemo svoje karmičke zadatke. Sve prepreke se najbolje prevazilaze radom na sebi i jačanjem svog psihoimuniteta.

Važno je da na predački kod gledamo kao na nešto pozitivno. Iz pozicije naših života i naših zadataka to može da nam bude samo životna podrška, bez obzira na to koliko nam je rad na predačkoj liniji u određenom trenutku težak i izazovan. Taj „kod” postaje posebno koristan za naš razvoj kada ga osvestimo. Ne treba zaboraviti da smo dolaskom na ovaj svet mi izabrali taj kontekst i upravo zato nam taj kontekst može biti od velike koristi. Ne treba zaboraviti da sopstveni rast i razvoj nikada nije jednostavan. Čak je i neuronauka dokazala: onoliko koliko je nešto izazovno i teško i koliko uložimo energije u to, toliko su naš rast i napredak veći.

Kakva je simbolika mreže, drveta, određenih boja u ovom procesu?

Jedna od tehnika kojima se učesnici bave tokom rada na predačkim linijama je crtanje porodičnog drveta, odnosno mreža u drvetu. Crta se zatvorenih očiju i učesnici određuju gde će da pozicioniraju svoje članove porodice, odnosno pretke i izvlače zatvorenih očiju boju koja je namenjena tom pretku. S obzirom na činjenicu da u fraktalnom crtanju postoji jasno značenje boja, mi i na osnovu tog značenja tumačimo koliko su određeni preci, odnosno članovi porodice udaljeni od nas, koliko su udaljeni jedan od drugoga i koja je njihova pozicija u odnosu na nas. Nakon toga radi se korekcija svih „nepovoljnih” položaja u kojoj određenom bojom i novim rasporedom uvodimo naše stablo u jednu mirniju, harmoničniju konstelaciju u kojoj mi jesmo središte, koje, kroz boje, prvo na papiru, a zatim i u realnom životu, šaljemo ljubav, mir, harmoniju i isceljujuće energije tih emocija sebi, a onda i osobama sa kojima smo povezani.

„Kada se bavimo linijama, formama, bojama, površinama i kompozicijom, jačaju se sposobnosti savladavanja haosa, sposobnost organizovanja detalja u skladnu celinu, unutrašnja fleksibilnost, kreativnost, što se dešava prvo na papiru, a kasnije i u životu.”

Važno je da na predački kod gledamo kao na nešto pozitivno. Iz pozicije naših života i naših zadataka to može da nam bude samo životna podrška, bez obzira na to koliko nam je rad na predačkoj liniji u određenom trenutku težak i izazovan. Taj „kod” postaje posebno koristan za naš razvoj kada ga osvestimo. Ne treba zaboraviti da smo dolaskom na ovaj svet mi izabrali taj kontekst i upravo zato nam taj kontekst može biti od velike koristi. Ne treba zaboraviti da sopstveni rast i razvoj nikada nije jednostavan. Čak je i neuronauka dokazala: onoliko koliko je nešto izazovno i teško i koliko uložimo energije u to, toliko su naš rast i napredak veći.

Izvor: Sensa