Kada se nađete u konfliktnoj situaciji uvek se ispolji vaš dominantni tip ličnosti. Uz rad sa life coach-em ili uz praktične savete stručnjaka možete iskontrolisati situaciju svađe.

Postoje odgovarajući načini da pristupite konfliktu, bez obzira da li pokušavate da ga izbegnete ili ste već ušli u tu situaciju. Pre svega treba da odredite svoj dominantni tip ličnosti u konfliktu i da da radite na njemu, kako biste pronašli efikasan način snalaženja u konfliktnim situacijama. Pre toga, treba da isprobate ovih pet strategija za kontrolisanje konfliktnih situacija.

5 life coach strategija za kontrolisanje konfliktnih situacija:

1. Odredite vreme - bilo da se radi o osetljivom razgovoru sa vašim partnerom, detetom ili šefom, izbor odgovarajućeg vremena je ključan za kontrolisanje sitacije. Često razmišljamo o tome da li je pravo vreme za drugu osobu, ali ne treba da zaboravimo da mislimo i na sebe. Probudite glas životnog trenera koji se krije u vama i zapitajte se: "Da li je ovo najbolje vreme za ovaj razgovor? Da li vam je dobar mindset, i da li ste sposobni da se fokusirate, da li ste odmorni i na svom optimalnom nivou energije?"

2. Započnite lagano. Način na koji započinjete svađu značajno utiče na njen ishod i na vašu vezu sa tom osobom, prema rečima stručnjaka za odnose Džona Gotmana. Njegovo istraživanje je otkrilo da način na koji pokrećemo razgovor o problemu u prva tri minuta razgovora, može pozitivno uticati na ishod. Pokušajte sa sledećim trikovima: žalba bez nabijanja krivice drugoj osobi, korišćenje "Ja" izjave, opisujte problem bez osude druge strane, budite ljubazni i pokažite zahvalnost.

3. Kompromis. Decu često uče da je kompromis pošten i lak način za rešavanje sukoba. I kada odrastemo, kompromis može pomoći u održavanju mira, posebno u određenim situacijama. Međutim, budući da kompromis podrazumeva da svaka osoba malo odstubi kako bi se postiglo prihvatljivo rešenje, to je samo delimična "pobeda" za obe strane. Shodno tome, životni treneri podsećaju da kompromis često može biti kratkoročno rešenje, što dovodi do budućih sukoba.

4. Potrudite se da brzo razrešite male sukobe, na samom početku. Jedan od najvećih urzoka eskaliranja sukoba je gomilanje nezadovoljstva. Dajte sebi pirliku da "vežbate" konliktnu situaciju korišćenjem veština pregovaranja u situacijama koje nisu mnogo važne i kritčne. Rešavanjem manjih problema čim se pojave, ublažavate pretnju da će se neka negativnost uvući u sukobe značajnije prirode sa istom osobom.

5. Saglasite se sa neslaganjem. Ovu formulu je skovala dr Suzan Hejtler, a formula uključuje saglasnost sa drugom osobom, davanja značaja i priznavanje poente koju daje druga osoba. Kada je u pitanju saglašavanje sa drugom osobom, treba vrlo pažljivo da slušate šta druga strana govori, dok se fokusirate na one aspekte u kojima biste mogli da pronađete zajednički jezik. Faza davanja značaja onoga što druga osoba govori podrazumeva da date do znanja suprotnoj strani da čujete i razumete ono što govori. To će vam dati mogućnost da iskažete svoj pogled na situaciju, bez da umanjujete značaj onoga što ta osoba govori.

Izvor: Sensa