Snovi su deo našeg nesvesnog i neretko nam govore u kakvom je stanju naša psiha, dajući nam naizgled skrivene signale i simbole, koje uz odgovarajuće psihološko tumačenje možemo da razumemo. Zahvaljujući jedinstvenoj metodi švajcarskog naučnika Karla Gustava Junga, bićete u mogućnosti da analizirate i shvatite simbole vaših snova.

Karl Gustav Jung je rekao: "Snovi su reči-vodiči naše duše. Zašto od sada ne bih voleo svoje snove i ne bih pretvarao njihove zagonetne slike u predmete svog svakodnevnog razmatranja?"

Još od vremena Sigmunda Frojda i Karla Gustava Junga, nije se toliko pažnje posvećivalo važnosti o oga što sanjamo. Jung je smatrao da su snovi poruke našeg nesvesnog.

Pre nego što počente sa analizom snova, koja angažuje naše nesvesno, treba da znate da ona može na površinu da iznese i one sadržaje sa kojima niste spremni da se suočite. Dakle, nije u pitanju igra. I sam Jung je to potvrdio i objasnio da nesvesno ne mora uvek da bude opasno po nas, ali svako treba da zna šta potencijalno može da se oslobodi prilikom analize snova. Ono što je duboko u nama zakopano može izaći na površinu, te stoga treba ozbiljno i pažljivo pristupi analizi svakog sna, kako bismo saznali šta nam snovi poručuju.

5 koraka analize snova po metodi Karla Gustava Junga :

1. Detaljno zapišite svoj san

Trebalo bi da odmah kada se probudite zapišete svoj san. U suprotnom ćete ga zaboraviti. Možete i da vodite svoj lični dnevnik u kojem ćete zapisivati snove. Zapišite detalje sna čak i ukoliko vam se učine nebitnim - okruženje, ljude, objekte, razgovore, mirise, zvukove, boje i vaš "unutrašnji govor" i emocije tokom sna.

2. Napravite asocijacije

Sledeći korak je da napravite svoje asocijacije. Razmislite o "slici" sna i zapišite sve što vam padne na pamet. Zapišite asocijacije za svaki san koji sanjate. Nemojte da čitate sanovnike, jer su simboli sna jedinstveni za svaku osobu, i tip ličnosti, te nema smisla da se konsultujete sa drugim ljudima kako bi vam oni protumačili značenje vašeg sna. Jedini izuzetak je kada san sadrži arhetipske motive koji su zajednički za celu ljudsku vrstu. Pod tim arhetipovima se misli likove poput oca, majke, deteta, mudre starice, heroja, služavke...

3. Povežite slike iz snova sa onim što se u vama lično dešava

Snovi ne treba da se interpretiraju bukvalno. Jezik snova i nesvesnog je simbolička slika. Iz tog razloga, nesvesno pozajmljuje slike iz vašeg spoljnog okruženja kako bi simbolizovalo bitne stvari u vašem snu. Samim tim, snovi su najčešće usmereni na unutrašnji svet vas kao ličnosti, a ne na spoljašnje okruženje.

4. Protumačite san

U skladu sa svim stvarima koje ste prethodno zapisali, protumačite san. Upamtite da je san poruka povezana sa nesvesnim predstavljena kroz simbole. Kada tumačite san i dođete do zaključka koji "klikne" u vama stvarajući "aha!" efekat, znači da ste na pravom putu.
Upamtite i sledeće:
- Vaše nesvesno vam neće poslati poruku koju već imate u svom svesnom umu. Poruka sna bi trebalo da vas iznenadi.
- Ukoliko dođete do tumačenja koje čini da se osećate ponosno i da vam uvećava ego, onda to tumačenje verovatno nije tačno.
- Ako dođete do tumačenja koje krivi druge, onda je i to tumačenje netačno. Snovi su o vama, a ne o drugima. Zapamtite da svi likovi u vašem snu predstavljaju aspekte vas samih, čak iako izgledaju kao neko koga poznajete.

5. Uradite ritual da biste konkretizovali san

Nakon tumačenja sna, "počastite" ga radeći nešto fizički (a ne samo razmišljajući o njemu). Radeći nešto fizički, vi integrišete san koji je bio u vašem nesvesnom, u vaš svesni, budni život. Ritual je način da svom nesvesnom pošaljete poruku da ste ga čuli. Zpišite sve u svoj dnevnik, molite se, upalite sveću ili napravite umetnost od ovog uvida. Fizički čin ne sme biti glasan ili skup. Što je manji i intimniji, to bolje.

Izvor: Sensa