Prema stručnjacima energija novca nije ni pozitivna ni negativna - ona je neutralna. Tek kada počnemo da koristimo ovu energiju u svoje svrhe, kada je aktiviramo uz pomoć svojih misli i osećanja, ona dobija određene kvalitete.

Problem nedostataka finansijskih srestava može biti i negativan stav prema novcu i nepovoljna ograničavajuća uverenja koja smo stekli još kao deca. Novac neće doći u naš život ako stalno imamo nepovoljan odnos prema njemu - on dolazi kada očekujemo, nadamo se i verujemo a ćemo ga imati. stalni fokus na dugovima, besparici i jadikovanje, odbacuje energiju obilja, jer na ovaj način poručujemo - Moje stanje je definitivno, odbijam promenu.

Ovo ne znači da treba samo da vodimo novac i budemo materijalisti. Naprotiv, novac treba da poštujemo i cenimo, a kako bismo ga imali dovoljno i onoliko koliko želimo moramo napraviti neke unutrašnje promene, u našem umu i srcu.

U zakonu privlačenja postoji zakon za priziv izobilja - izdvajaju se 3 zakona za privlačenje energije novca!

1. PRVI ZAKON ENERGIJE NOVCA: "TRENIRRAJTE SVOJU PAŽNjU"

Prvi zakon energije novca kaže: "Energija obilja sluša vaše misli." Ono na šta se foksuirate veoma je važno za energiju uopšte. Od naše pažnje, od koncentracije zavisi koju energiju - siromaštvo ili bogatstvo - privlačimo u svoj život. Uspostavite kontrolu nad mislima i željama. Upravljanje pažnjom je neka vrsta "obrazovanja" psihe. Negovanj“ pažnje je veoma važna karika u privlačenju novca. Slobodno razmišljajte i sanjajte o novcu, fokusirajte se na energiju novca. Zamislite energiju prosperiteta bez stida i srama! Pogrešan odnos prema novcu izaziva pohlepu, krađu, siromaštvo, a pozitivan i zdrav odnos privlači radost i izobilje.

2. DRUGI ZAKON O ENERGIJI NOVCA: "SVE ŠTO ŠALJEMO, TO ĆE NAM SE VRATITI"

Drugi zakon energije novca je sledeći: "Svaka poruka koju pošaljem će mi se vratiti." U praksi to znači da aktiviram objekat na koji mi je usredsređena pažnja, poput magneta privlači recipročnu pažnju. Pažnja deluje kao lupa koja u jednom trenutku fokusira zrake. Da biste privukli novac, morate za njega postati nešto poput magneta; treba da privučete njegovu "pažnju" na sebe.

3. TREĆI ZAKON ENERGIJE NOVCA: "DAJTE U RADOSTI, U RADOSTI PRIMAJTE"

Treći zakon energije novca kaže: "Ne možete biti u stanju dužnika." Pa, ako ste pozajmili novac, vratite ga sa zadovoljstvom. Svako ko otplati dug (i plati račune - za stan, komunikacije, komunalije itd.) Rado će, bez greške, postati bogatiji: energija radosti privući će mu energiju novca. Princip "daj u radosti da bi primio u radosti" je princip rada sa energijom novca.

Izvor: Sensa