Za sticanje novca i finansijskoguspeha potrebno je da se trudite, stičete nov veštine i radite na sebi, ali je podjednako važno kakav odnos imate prema novcu, ljudima i sebi. Često ljudi sami sebe sputavaju u ostvarenju materijalnog blagostanja, a to se najčešće događa kroz negativan stav prema novcu. Ukoliko stalno jadikujemo kako nemamo dovoljno novca i ništa ne radimo da bi se to promenilo, prema zakonuprivlačenja na taj način prizivamo samo negativno.

Postoje 3 pravila koja povećavaju šanse za povećan priliv novca - evo šta treba praktikovati, a šta izbegavati:

1. Naučite da budete zahvalni

Zahvalnost otvara vrata života za energiju obilja. Kada ste zahvalni sa onim što imate, onda dobijate u životu još više. Važno je da se zahvalite ljudima koji vam pružaju podršku i pomažu vam, ali i da budete zahvalni na svakoj sitnici koja je učinila da se danas osećate dobro. To može biti lep dan, ljubav, pozitivna energija, novo znanje... Naučite da kažete hvala svima i svemu. Kada vam neko pomogne, kada je njemu potrebno, budite tu.

2. Ne gradite blagostanje na nesreći drugih

Jednostavno rečeno, ne činite ništa loše drugima. Ako sticanje prihoda šteti drugima, onda će se ovaj novac pretvoriti u nesreću. Pri sticanju obilja, uvek birajte samo dobra sredstva na putu do cilja.

3. Nemojte biti zavidni

Ne fokusirajte se na tuđi, već samo na svoj život. Zavist i bes neće vas dovsti do novca, već će otrovati vaše srce. Naučite da se radujete tuđim uspesima, jer samo tako možete biti srećni i privući obilje. Pored toga što ne treba zavideti, ne smete ni govoriti da ne možete postići uspeh koji su drugi ostvarili. Uvek se fokusirajte na sebe i svoj put ka blagostanju. Ako želite da se sa nekim upoređujete ili takmičete, onda to radite sami sa sobom. Trudite se da danas postanete bolja verzija sebe u odnosu na onu koja ste bili juče.

Na ove načine funkcioniše zakon privlačenja obilja. Možda se u nekom trenutku života dogodi finansijki pad, ali to ne znači da će trajati zauvek i da se ne događa bez određen svrhe. Usmerite svoju energiju ka pronalaženju posla u kojem ćete uživati, jer i posao koji ne volite stvara negativne novčane tokove.

Izvor: Sensa