Generalno, doživljavamo dve vrste straha: strah koji ukazuje da smo u fizičkoj opasnosti (na primer, kada stojimo nasred prometnog puta) i strah koji ukazuje da je naš ego u opasnosti (npr. strah od javnog govora). U savremenom društvu postoji vrlo malo situacija u kojima smo u fizičkoj opasnosti, pa većina straha koji osećamo ima više veze sa pretnjama po naš ego i samopoimanje, nego sa pretnjama koje bi nam mogle naneti fizičku štetu. Međutim, ove dve vrste straha su vrlo slične i izazivaju istu primarnu borbu ili odgovor bega u našem telu.

Jačanje naše hrabrosti ne znači iskorenjivanje našeg straha, jer je on iskonski, instinktivni odgovor na okolnosti. Umesto toga, radi se o tome kako da naučite da zdravo odgovorite na strah.

3 načina da povećate hrabrost i postanete odlučniji:

1. Podsetite se da strah nije uvek od pomoći.

Strah je od pomoći u situacijama u kojima imamo kontrolu i možemo preduzeti korake da minimizujemo rizik da se naš scenario katastrofe ostvari. Na primer, ako još uvek stojimo nasred prometnog puta, strah je dobar pokazatelj za početak kretanja. Jednako tako, ako se suočavamo sa predstojećom svirkom za javne nastupe, naš strah bi mogao ukazivati na to da nam treba malo više prakse. U nekim situacijama, međutim, strah može učiniti više štete nego koristi. Ako na svaku situaciju koja izaziva strah odgovorimo kao da smo u životnoj opasnosti, na kraju ćemo propustiti dragocene prilike da živimo u potpunosti i uživamo u rastu i novim iskustvima. Korisno pitanje koje pojačava hrabrost kada odlučujete kako da odgovorite na situaciju je: "Da li izbegavam bol ili tražim rast?"

2. Postepeno širite svoju zonu udobnosti.

Jačanje hrabrosti nije nešto što se dešava preko noći. To je svakodnevni proces i veća je verovatnoća da ćete doživeti uspeh u ovoj oblasti ako se fokusirate na proširenje svoje zone udobnosti korak po korak. Na primer, ako primetite da osećate strah u razgovoru sa novim ljudima, počnite od toga da nekoga pitate za uputstva ili da započnete kratak razgovor sa ljudima sa kojima se susrećete u svakodnevnom životu, ali koje verovatno nećete videti ponovo (prodavci, osoblje na blagajni, ljudi koji čekaju u redu i tako dalje). Kada vam to bude prijatnije, počnite sa dužim razgovorima sa ljudima koje ćete retko viđati (nove kolege sa posla, prijatelji prijatelja), zatim sa ljudima koje ćete verovatno redovno viđati, itd.

3. Ne zaboravite da dišete.

Naše fizičko stanje ima veliki uticaj na naše emocionalno stanje. Pokušajte da se sagnete i opustite, dišući duboko 10 sekundi, a zatim sedite uspravno sa blistavim osmehom i dišite duboko još 10 sekundi. Da li ste primetili razliku u tome kako ste se osećali? Ako želimo da povećamo hrabrost u određenoj situaciji, jedan od najefikasnijih načina za to je usporavanje disanja. Kada se osećamo uplašeno, naše disanje nesvesno postaje brže i pliće. Duboko udahnuvši šaljemo signal našem umu da je sve u redu i to nam pomaže nam da se opustimo.

Izvor: Sensa