Na rođenju svaka žena dobija jedinstven dar koji može da menja sudbinu, poboljšava život i donosi pozitivne promene. Reč je o intuiciji. Svako od nas je dobija, čistu i izoštrenu, ali tokom godina života ona može jačati i slabiti.

Ako dugo igrate po tuđim pravilima i ograničenjima, ako se menjate zbog drugih i zaboravljate na svoju pravu prirodu, potiskujete svoje želje i potrebe, gubite intuitivnu moć. Jedino pravilo za poboljšanje intuicije jeste da se vratite sebi i posvetite se ostvarenju svojih snova, bez strahova i strepnji. Ipak, to uglavnom nije lako.

Intuicija ženi daje informacije o svemu, razumevanje sebe i svojih želja, razumevanje drugih ljudi, raspoloženja i razumevanja šta treba učiniti, kako neke stvari izbeći, kojim putem treba krenuti...

Kroz intuiciju jača se naša emocionalna stabilnost, podstiče se unutrašnja harmonija, pa je vreme da razmislite koliko ste ovaj dar iskoristili. Počnite da živite svoj život, vreme je da ostvarite svoje želje. Ne pretvarajte se da ste srećni, vež živite sreću. Ovaj život je samo vaš i niko ne zna da ga živi bolje od vas.

Postoji jedan magičan alat koji vam može pomoći da poboljšate svoju intuiciju:

Uzmite dva lista papira ili beležnicu. Na vrhu jednog papira napišite "Želim ...", na drugom "Sviđa mi se ...". Popunite oba lista sa svojim željama i stvarima koje vam se dopadaju u vašem životu, napišite najmanje po 20 stvari. Kada čitate ovaj spisak, stavite ruke na srce i osvestite svoja osećanja. Tamo gde se pojavi osećaj "golicanja" ili unutrašnji žmarci, to je znak da tome treba da se posvetite i da vas intuciija vodi tim putem. Na ovom spisku je važno da samo napišete svoje želje, a ne tuđe. Zato stavite ruke na grudi i pitajte unutrašnje ja - "Da li zaista želim ovo?" - i posmatrajte svoja osećanja!

Osećaj je ključ vraćanja intuicije, ključ razumevanjasebe!

Izvor: Sensa