Sigurno ste bar jednom u životu se suočili sa ovakvim izazovom. Postoje ljudi koji jednostavno vole da se bave tuđim životom, mnogo više nego svojim. To su oni koji "zabadaju nos" u svaki deo vaš života, kritikuju vas često, nameću vam svoje izbore, daju vam savete i kada ih ne tražite i uvek komentariđu tuđi život.

Šta uzrokuje takvo ponašanje?

- Nezadovoljstvo sopstvenim životom - Mnogi to rade kako bi zaboravili na svoje probleme.

- Pokušavaju da izgledaju pametnije, bolje i nadmoćnije od drugih - Trude se da sebe izdignu izna ddrugih, a ukažu da je vaš život pun grešaka i promašaja.

- Kako ne bi sebe ispravljali, trude se da ispravljaju druge.

- Osećaj nemoći – ne mogu uticati na svoj život, pa onda utiču na tuđi. Tako se ponašaju od nemoći, beznađa.

- Zavist koju je teško sakriti.

- Ostvarenje potrebe za pripadanjem - Na ovaj način neki pokušavaju da se približe, pa zato daju savete i trude se da budu što više prisutni u vašem životu.

- Nerazumevanje i nepoznavanje ličnih granica - Ne razumeju sopstvene granice i ne poštuju tuđe granice.

Kada nam se neko meša u život, a nama to smeta, važno je da ne trpimo, već da pokažemo da sami želimo da kreiramo vlastiti život.

Evo kako najbolje da odgovorite ovim ljudima:

1. Ako je moguće, ne reagujte, zaobiđite - Ako vam ovo ne nanese ozbiljnu štetu, onda prođite, ignorišite, prenesite razgovor na nešto drugo, pređite na komunikaciju sa drugim ljudima.

2. Pažljivije filtrirajte svoje okruženje - Ne dozvolite ovim ljudima da vam se previše približe. Ako je moguće, smanjite kontakt sa njima.

3. Diplomatski odgovor - Možete odgovoriti potpuno neutralno i izgraditi nevidljivi zid: "To je nešto privatno i lično"; "Nisam spreman da pričam o tome."; "Trenutno nemam odgovor na to pitanje."

4. Otvoreno ukazivanje na problem - Možete osobi otvoreno, ali smireno objasniti da ne volite da vam se neko meša u život i da je najbolje da o takvim stvarima više ne diskutujete.

5. Nedefinisan odgovor - Možete izgovorite nešto neodređeno kako osoba ne bi produbljivala dalje priču. Na primer, "Svašta se može dogoditi" ili "Život je komplikovan".

6. Humor - Ako kontekst dozvoljava, onda se možete našaliti i koristiti humor kako biste osobi dali do znanja da je pređšla granicu, ali ste i dalje prijateljski nastrojeni.

Izvor: Sensa