Ruski pisac Mihail Bulgakov govorio je da nema zlih ljudi, već su to oni ljudi koji su duboko nesrećni. I što je osoba nesrećnija, to više štete pokušava da nanese drugima. Nesrećni ljudi uglavnom nanose štetu drugima bez očiglednog razloga, a osnovni cilj jeste da bi se oni samo osećali bolje. U tim poduhvatima koriste nekoliko psihološkihmalverzacija:

Iskrivljavanje posledica. Uz pomoć ovog mehanizma, osoba pokušava da sakrije ili minimizira posledice svojih postupaka. Učiniće sve što je moguće da drugi poveruju da su svi njegovi postupci logični, razumni i da ni na koji način nemaju za cilj da nanesu štetu. Trude se da dokažu da ne postoji njihova krivica, već je često prebacuju na druge.

Moralno opravdanje. Bez obzira na delo, nezadovoljna i toksična osoba će tvrditi da je sve činila za vaše dobro jer joj je izuzetno stalo do vas.

Projektovanje krivice. Toksična osoba najčešće svu krivicu prebacuje na žrtvu, i na taj način ne preuzima odgovornost za svoje posledice, a žrtvu uvlači u zamku iluzije i narušava njeno emotivno stanje i samopouzdanje. Na primer, nezadovoljna ili nesrećna osoba će opravdati grubo postupanje činjenicom da je sagovornik naljutio, ali nikada ne priznaje svoju krivicu.

Prenos odgovornosti. Uvek prebacuje odgovornost za druge i nikada ne stoji iza svojih postupaka.

Dehumanizacija i depersonalizacija. Toksični ljudi na manipulativne načine ugrožavaju tuđu energiju, zdravlje, emocije i veru u sebe. Oni koriste svoju žrtvu sve dok se osećaju nadmoćno iu odnosu nad nekim.

Mnogi psiholozi navode da nezadovoljne osobe nanose drugima bol zato što su nekada i same patile. Piztanje je da li su ove osobe svesne da nanose štetu drugoj strani, ali zaključuje se da uglavnom i nisu svesni svojih postupakau celosti. Fenomen samoopravdanja dugo je proučavan u socijalnoj psihologiji. Jedna od njegovih karakteristika su dvostruki standardi. Ako se osoba ponaša sa nekim kao što je sa njim radila, to je samo zato što mu je tuđe čulno iskustvo nedostupno. Počinivši neko nedolično delo, osoba odmah pronalazi izgovor za sebe. Uglavnom prebacuje krivicu na druge ljude kako bi smanjila emocionalnu nelagodu.

Kako se ponašati u odnosu prema takvim ljudima?

Nažalost, iskustvo pokazuje da je manipulativne ljude teško promeniti, a da u to nije uključena stručna pomoć u vidu psihologa. Najvažnije je da prepoznate takve ljude već na samom početku odnosa i da procenite koliko je rizično biti sa njima u odnosu, odnosno koliko će vam to doneti sreće, a koliko tuge. Ovi ljudi često igraju na kartu sažaljenja ili imaju ulogu žrtve, pa je važno i na to obratiti pažnju. Jednako bitno je da ovim ljudima ne vraćate "zdravo za gotovo", već, ako im ne možete pomoći, ako primetite da žele emotivno da vas povrede, udaljite se od njih.

Zapamtite, vredni su vas samo ljudi koji vas iskreno vole. Zato ne dozvolite da vas toksične osobe povrede i birajte okruženje pozitivnih i dobrih ljudi koji će vas podržati, motivisati i doneti radost.

Izvor: Sensa