Život je riznica iznenađenja i novih otkrića koje dobijamo svakodnevno. Zato je važno da istražujemo nove mogućnosti, da se svakodnenvo razvijamo, jačamo svoje sposobnosti i ne potiskujemo vlastite talente. Život uvek donosi iznenađenja. Nemoguće je jednom za svagda izgraditi jedan scenario i tačno ga slediti. Sutra će mnoge stvari postati nebitne, a druge će nam biti važnije nego ikada.

Šta je potrebno kako bi čovek bio stalno srećan i u progresu? Jedan citata Alberta Ajnštajna baš to otkriva:

"Učite od juče, živite danas, nadajte se sutra. Glavna stvar je da ne prestanete da postavljate pitanja..."

Stalno postavljati pitanja znači da želite d akontrolišete svoj život, fa analizirate i preciznije razmotrite rešenja. Postoji mnogo stvari koje u životu ne možete da kontrolišete, ali ako ste informisani i upšućeni, lakše vam je da stvorite stazu života kakvu želite. Zato pitajte!

Stalno postavljati pitanja sebi i drugima znači imati potpuniju informaciju. Nemojte se stideti da pitate druge kada je nešto nejasno i nerazumljivo. Znanja nikada nije previše. I ne postoje glupa pitanja, svako ko postavi pitanje pokazuje sjajnu želju da širi svoje znanje i svest.

Takođe, veoma je važno da sebi postavite povremeno pitanja kako biste razumeli određene aspekte svog bića. Radoznali, pažljivi, analitički um može mnogo učiniti čak i u veoma skučenim okolnostima.

U Ajnštajnovom citatau shvatamo da je juče naš uččiteljh. ne treba na prošlost da gledamo sa ogorčenjem ili sa setom, već sa željom da bolje razumete greške, odnose i shvatite lekcije koje vam je život dao. Naše juče nas mnogo uči. Da biste maksimalno iskoristili naučene lekcije, važno je da sebi postavite pitanja o prošlosti.

Kako biste poboljšali svoj život i živeli srećno, važno je da donosite mikroodluke ovde i sada. Uvek se potrudite da se fokusirate na sadašnjitrenutak.

Postavljanje pitanja je koristan pristup koji vredi razviti u sebi. Pravovremena, jasna pitanja i pronađeni odgovori na njih su preduslov da čovek može da kreira sopstvenu kvalitativnu stvarnost.

Izvor: Sensa