U životu postoje različiti zakoni i pravila, a često je putovanje kroz život jednostavnije nego što mi to mislimo. Da li ste čuli za zakonogledala? On podrazumeva da je ceo svet ogledalo u kome se mi ogledamo, a treba obratiti pažnju na dve stvari:

1. Ono što primećujemo kod drugih ljudi često je projekcija nas samih - Projekcije su ono što imamo, ono što se nalazi duboko u nama. Možemo to ignorisati, biti nesvesni, potisnuti te slike. Ali još uvek je tu, i dalje se manifestuje. Na primer, u onome što mislimo o drugima, ne znajući detalje o njima i ne sagledavajući sliku u celini. Ono što prvo primetimo kod drugih, to je naš fokus - možda smo to duboko potisnuli u sebi.

2. Ako vam život ne odgovara i sve je loše, onda je vreme da razmislite - šta mi pokazujete ovom svetu, pa on daje upravo takav odraz. Kada imamo negativan pogled na njega, on se širi i množi i počinjemo stvari da posmatramo negativnije. Shodno tome, refleksija je jednostrana, nerealna i štetna za nas.

3. Sve što je izvan nas je nekako deo nas - Naše okruženje je deo nas. Naša teritorija prisustva je deo nas. Naše misli i akcije su takođe deo nas. Možemo uticati na većinu svega oko nas i to ne smemo da zaboravimo. Možemo da promenimo fokus. Možemo da napravimo nove izbore.

4. Zakon ogledala se može odražavati na vaše postupke - Na primer, kada ustanete negativni i neraspoloženi i krenete da kritikujete druge ljude, loši ste u komunikaciji, zaboravljate stvari, pravite greške - na sve ovo utiče negativnost.

5. Umesto da kritikujemo i odbacujemo ono što se dešava, važno je razumeti šta nam tačno život govori o nama samima kroz zakon ogledala. Korisna pitanja koja možete sebi da postavite:

  • Šta emitujem svetu?
  • Šta mi osoba iz mog okruženja i stav prema njoj govori o meni samoj?
  • Šta je prethodilo tome da sam dobio toliki talas negativnosti iz sveta ili da sada vidim mnogo loših stvari okolo?
  • Da li shvatam kako, na koji način komuniciram sa ovim svetom i kako dajem svoju vrednost ovom svetu?

Razumevanje ovoga će vam pomoći da razumete kako da raditenasebi.

Izvor: Sensa